A A

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu diagnozy dzieci od 0 m.ż. do 36 m.ż z zaburzeniami rozwoju. Szkolenie zawiera w sobie również wiedzę z obszaru wspierania rozwoju dzieci. Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, opiekunek w żłobkach, terapeutów, pedagogów, psychologów, rodziców.

Proponujemy Państwu szkolenie dotyczące realizowania zajęć z zakresu pracy rewalidacyjnej z uczniami słabowidzącymi. Ta grupa dzieci to również dzieci i uczniowie placówek ogólnodostępnych. Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli szkół, terapeutów szkolnych, pedagogów, psychologów.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak bawić się z uczniami w teatr, a jednocześnie zapobiegać uzależnieniom i promować zdrowy tryb życia - zapraszamy na 10 godzinny kurs doskonalący Profilaktyka uzależnień w szkole. Spektakle profilaktyczne.

MSCDN Wydział w Radomiu oraz radomski oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego zapraszają serdecznie na wykład prof. dr hab. Pawła Łukowa pt. Etyczne aspekty klauzuli sumienia, który odbędzie się 21 maja (wtorek) o godz. 17.00 w siedzibie MSCDN w Radomiu (sala konferencyjna).

MSCDN Wydział w Radomiu zaprasza na bezpłatną konferencję Edukacja 4.0 - technologia w służbie edukacji, która odbędzie się 31 maja 2019 roku w siedzibie Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu przy ul. Pułaskiego 6/10. Uwaga, zapisy na konferencję w specjalnie dedykowanym systemie. Rekrutacja zakończona.

MSCDN Wydział w Radomiu zaprasza na bezpłatny, przedpremierowy pokaz filmu Dzień Czekolady, który odbędzie się w dniu 16 maja 2019 roku o godz.15.30 w MCSW Elektrownia. Seans będzie połączony ze spotkaniem z reżyserem Jackiem Bławutem i psychoterapeutą. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy na Letni Uniwersytet Nauczycieli Humanistów, który upływać będzie pod hasłem "W poszukiwaniu wartości", stąd gościć będziemy na Wydziale Humanistycznym UMCS, w Centrum Spotkania Kultur, zwiedzimy Stare Miasto w Lublinie. Odwiedzimy również Kozłówkę, by porozmawiać o języku. Natomiast Nałęczów to spotkanie z S. Żeromskim i B. Prusem. Planowany termin: 24 - 26 czerwca 2019 roku.

Zapraszamy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do uczestnictwa w VIII edycji projektu Akademia letnia. Dobry nauczyciel - lepszy uczeń, który stanowi część składową dużego projektu Olimpiada Solidarności. Termin realizacji projektu: 30.06-07.07.2019 r. Projekt realizowany będzie w Gdańsku w formie wykładów, warsztatow i zajęć terenowych.

Zapraszamy nauczycieli techniki na warsztaty "Projekty techniczne na lekcjach techniki. Montaż i uruchamianie prostych układów elektronicznych", które odbędą się w MSCDN 11.04.2019 r o godz.14.30. Prowadzącym zajęcia będzie p. Witold Jakubek autor nowej podstawy programowej techniki. Celem warsztatów jest przygotowanie nauczycieli do realizacji z uczniami projektów technicznych.

Zapraszamy nauczycieli BIOLOGII i CHEMII szkół ponadpodstawowych na bezpłatne warsztaty „Wdrażanie nowej podstawy programowej z biologii, chemii w szkołach ponadpodstawowych”. W programie omówienie zmian w podstawie programowej oraz pokaz przykładowych doświadczeń do wykonania w szkolnej pracowni biologicznej i chemicznej.

Nie takie RODO straszne jak je malują... rozporządzenie jest już z nami rok, ale czy na pewno dobrze je stosujemy? Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych na szkolenie dotyczące Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, które odbędzie się w MSCDN 28 maja 2019 roku w godz. 15.00 - 18.30. Koszt szkolenia - 90 zł.

Pogarda, zastraszanie, zniesławianie - słowa potrafią wykreować rzeczywistość pełną agresji i nienawiści względem drugiego człowieka, zranić na całe życie, a nawet doprowadzić do dramatu. Zapraszamy 17 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 do MSCDN w Radomiu na konferencję poświęconą etyce słowa.

Projekt z ZUS" to propozycja wprowadzenia elementów wiedzy o ubezpieczeniach społecznych aktywizującą metodą projektu edukacyjnego. Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych zainteresowanych realizacją "Projektu z ZUS" na spotkanie z Przedstawicielem ZUS, które odbędzie się 26 marca 2019 r. o godz 14.30.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza kandydatów na ekspertów projektu edukacyjnego Ministra Edukacji Narodowej „Godność, Wolność, Niepodległość”, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2022.

Uwaga uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjów! Fundacja EFC przyznaje stypendia na czas nauki w szkole ponadpodstawowej. Dzięki nim młodzi ludzie mają szansę zdobywać wiedzę, rozwijać pasje i pomysły oraz aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Rekrutacja do programu na stronie internetowej www.efc.edu.pl w terminie do 31 marca.

Zapraszamy nauczycieli matematyki liceów i techników do udziału w kursie on-line "Matematyka w Połowie drogi… – wieloaspektowa diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas drugich szkół średnich kończących się maturą".

 

Zapraszamy nauczycieli matematyki ze wszystkich etapów edukacyjnych na XVI Konferencję Radomskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Zapraszamy na kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Równocześnie przypominamy o nowych przepisach, które mówią, że każda osoba pracująca w szkole musi przejść szkolenie z pierwszej pomocy do 1 marca 2019. Obowiązek obejmuje zarówno nauczycieli jak i osoby pracujące np. w administracji placówki oświatowej, osoby dbające o porządek w szkole, czy osoby wydające dzieciom posiłki.

4 kwietnia 2019 roku o godz. 14 oo w MSCDN Wydział w Radomiu odbędzie się konferencja "Żywienie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym". Co to jest Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej Dzieci i Młodzieży? Zasady prawidłowego żywienia wg nowoczesnej dietetyki. Drugie śniadanie w przedszkolu i szkole. Jak zachęcić dzieci i młodzież do aktywności fizycznej?

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu serdecznie zaprasza nauczycieli przedmiotów przyrodniczych ( przyroda, biologia, chemia, fizyka, geografia) na bezpłatne szkolenie zatytułowane: Cyfrowe pomiary w szkolnej pracowni przedmiotów przyrodniczych.

Podkategorie