A A

W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika zapraszamy dyrektorów wszystkich poziomów szkół, nauczycieli różnych przedmiotów, pracowników instytucji oświatowych i kulturalnych województwa mazowieckiego oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na konferencję LEKCJE O MAZOWSZU-W DRODZE DO NIEPODLEGŁOŚCI

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych do udziału w zajęciach, w ramach projektu:

„Uniwersytet dzieciom”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym,

organizowanego przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego
w Radomiu (zwanym dalej UTH Rad.) przy współudziale Urzędu Miejskiego  w Radomiu
i Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział w Radomiu.

Adresatami projektu są dzieci i młodzież szkół podstawowych. Zajęcia będą prowadzone
w następujących grupach: klasy I-III, IV-VI, VII-VIII.

Projekt obejmuje realizację cyklu wykładów i warsztatów z tematyki: prawo, matematyka, informatyka, sztuka, chemia, fizyka i pedagogika.

Zajęcia będą prowadzone w następujących blokach tematycznych:

 1. Kształtowanie świadomości i wiedzy prawnej 
 2. Warsztaty z zakresu grafiki i projektowania (tylko dla klas IV-VI, VII-VIII)
 3. Warsztaty z zakresu Architektury i Wzornictwa (tylko dla klas I-III, VII-VIII)
 4. Warsztaty z zakresu mediów cyfrowych i struktur przestrzennych (tylko dla klas I-III, IV-VI)
 5. Ciekawostki ze świata chemii 
 6. Transport przyjazny dzieciom i turystyce 
 7. Edukacyjna układanka (zajęcia z pedagogiki)
 8. Matematyka dla dzieci
 9. Warsztaty informatyczne dla dzieci
 10. Fizyka nie taka trudna

Dzieci uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych, zorganizowanych
w pomieszczeniach UTH Rad. będą mogły wysłuchać wykładów, podyskutować z naukowcami,
a także samodzielnie poeksperymentować.

Rekrutacja będzie przeprowadzona na podstawie zebranej liczby punktów wg poniższych kryteriów:

 • dla wszystkich klas - szkolne i pozaszkolne osiągnięcia kandydatów w konkursach przedmiotowych, tematycznych i sportowych (na szczeblu gminy lub powiatu 1 pkt, województwa 2 pkt, na etapie ogólnopolskim lub zagranicznym 3 pkt),
 • dla klas I-III - umiejętność radzenia sobie w nowych sytuacjach (1 punkt słabe radzenie,
  2 punkty dobre radzenie, 3 punkty bardzo dobre radzenie)
 • dla klas IV-VI - średnia ocen (do 4,24 – 0 pkt, od 4,25 do 4,74 – 1 pkt, od 4,75 – 2 pkt),
 • dla wszystkich klas - miejsce zamieszkania poza terenem miejskim – 1 pkt.

 Suma uzyskanych punktów decyduje o pozycji na liście rankingowej.

Rekrutacja będzie odbywała się w formie naboru otwartego. Formularz zgłoszeniowy będzie zamieszczony na stronie internetowej wnioskodawcy www.t205.uniwersytetradom.pl

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Biurze Projektu: ul. Malczewskiego 29 pokój 125, 26-600 Radom, bądź podpisany skan formularza na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9-14.

 

Adres  mailowy:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 48 361 7081

 

Rekrutacja trwa od 18 lutego 2019 roku do 1 marca 2019 roku do godziny 12.00

 

Ogłoszenie wyników – 4 marca 2019 roku

Rodzice/opiekunowie prawni będą poinformowani o zakwalifikowaniu dziecka do zajęć w ramach projektu.

 

Warunki uczestnictwa

Rodzice/opiekunowie prawni  będą zobowiązani do wyrażenia zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach oraz zobowiązani  do przyprowadzenia dziecka na około 20 minut przed i do odebrania dziecka po zakończonych zajęciach.

 

W związku z występującymi od wczoraj problemami technicznymi z zapisami na szkolenia, zainteresowane osoby prosimy wysyłać wypełnione karty zgłoszeń na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Przepraszamy za niedogodności, pracujemy nad rozwiązaniem problemu.

Konferencja "Pracodawcy kluczowymi partnerami szkoły - potrzeby pracodawców a kształcenie branżowe" odbędzie się 20 lutego 2019 r. o godz 10.00 w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu, ul. Kopernika 1. Organizatorem spotkania jest Zespół Szkół Zawodowych im. mjra D. Dobrzańskiego "Hubala" i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu.

Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłasza trzecią edycję konkursu „Lekcje o Mazowszu”. Przedsięwzięcie adresowane jest do nauczycieli różnych przedmiotów ze wszystkich typów szkół, a także innych osób związanych z mazowiecką oświatą i kulturą.

Przedstawiamy Państwu scenariusz zajęć, podczas których młodzież spotka się z osobami zaangażowanymi społecznie i działającymi lokalnie. Spotkanie to stanie się znakomitą okazją do poruszenia tematu współczesnego bohaterstwa, aktywności społecznej i potrzeby zaangażowania obywatelskiego. Punktem wyjścia do rozmowy będzie pytanie o to, czy we współczesnym świecie trudno jest pomagać i robić coś dla innych.

Spotkania z wolontariuszami 2017

PSP nr 2 Garwolin_ Spotkanie _wolontariusz_2017.pdf

PSP nr 5 Garwolin_Spotkanie_wolontariusz_2017.pdf

PSP Podgóra_Spotkanie_wolontariusz_2017 .pdf

SP nr 20 Płock_Spotkanie_wolontariusz_2017 .pdf

SP Wola Kiełpińska_Spotkanie_wolontariusz_2017.pdf

SP_364_Warszawa_Spotkanie_wolontariusz_2017 .pdf

ZPO Policzna_Spotkanie_wolontariusz_2017 .pdf

Ragion mazowiecki - Realizacja projektu - Liderzy Edukacji na rzecz Rozwoju

PSP_ Jastrząb_Tydzień Edukacji Globalnej_2017.pdf

PSP_ Klwatka Królewska_Tydzień Edukacji Globalnej_2017

PSP_ nr 2 Garwolin_Prezentacja - Edukacja Globalna_2017

PSP_ nr 5 Garwolin_Tydzień Edukacji Globalnej_2017.mp4

PSP_ nr 5 Garwolin_Tydzień Edukacji Globalnej_2017.ppsx

PSP_ nr 5 Pionki_Realizacja projektu EG.ppsx

PSP_ nr 5 Pionki_Tydzień Edukacji Globalnej_ 2017.ppsx

PSP_ Podgóra_Tydzień Edukacji Globalnej_2017.pdf

PSP_ Zwolen_ edukacja globalna_realizacja projektu_2017.ppsx

PSP_2 Garwolin_Tygodzień Edukacji Globalnej_2017.pdf

PSP_4_Kozienice_Tydzień Edukacji Globalnej_2017.ppsx

PSP_Lesiów_Tydzień Edukacji Globalnej_2017prezentacja-jn-122017

SP_ nr 20 Płock_Tydziń Edukacji Globalnej_2017.pdf

SP_ nr 364_Warszawa_Tydzień Edukacji Globalnej_2017 .pdf

ZPO_ Policzna_Tydzień Edukacji Globalnej_2017.pdf

ZS_ Gózd_Tydzień Edukacji Globalnej_ 2017.ppsx

ZS_ Skaryszew_Tydzień Edukacji Globalnej _2017.pdf

ZS_ Szydłowiec_ Edukacja Globalna_realizacja projektu_2017.pdf

ZSO i P_Sienno_Tydzień_Edukacji_Globalnej_2017.ppsx

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli jako Instytucja Partnerska wraz z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji realizują dwumodułowy projekt „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju.”

Projekt  355/2016/M1 współfinansowany z programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP 2016

 

Spotkania z wolontariuszami 2017

PSP nr 2 Garwolin_ Spotkanie _wolontariusz_2017.pdf

PSP nr 5 Garwolin_Spotkanie_wolontariusz_2017.pdf

PSP Podgóra_Spotkanie_wolontariusz_2017 .pdf

SP nr 20 Płock_Spotkanie_wolontariusz_2017 .pdf

SP Wola Kiełpińska_Spotkanie_wolontariusz_2017.pdf

SP_364_Warszawa_Spotkanie_wolontariusz_2017 .pdf

ZPO Policzna_Spotkanie_wolontariusz_2017 .pdf

 

Ragion mazowiecki - Realizacja projektu - Liderzy Edukacji na rzecz Rozwoju

PSP_ Jastrząb_Tydzień Edukacji Globalnej_2017.pdf

PSP_ Klwatka Królewska_Tydzień Edukacji Globalnej_2017

PSP_ nr 2 Garwolin_Prezentacja - Edukacja Globalna_2017

PSP_ nr 5 Garwolin_Tydzień Edukacji Globalnej_2017.mp4

PSP_ nr 5 Garwolin_Tydzień Edukacji Globalnej_2017.ppsx

PSP_ nr 5 Pionki_Realizacja projektu EG.ppsx

PSP_ nr 5 Pionki_Tydzień Edukacji Globalnej_ 2017.ppsx

PSP_ Podgóra_Tydzień Edukacji Globalnej_2017.pdf

PSP_ Zwolen_ edukacja globalna_realizacja projektu_2017.ppsx

PSP_2 Garwolin_Tygodzień Edukacji Globalnej_2017.pdf

PSP_4_Kozienice_Tydzień Edukacji Globalnej_2017.ppsx

PSP_Lesiów_Tydzień Edukacji Globalnej_2017prezentacja-jn-122017

SP_ nr 20 Płock_Tydziń Edukacji Globalnej_2017.pdf

SP_ nr 364_Warszawa_Tydzień Edukacji Globalnej_2017 .pdf

ZPO_ Policzna_Tydzień Edukacji Globalnej_2017.pdf

ZS_ Gózd_Tydzień Edukacji Globalnej_ 2017.ppsx

ZS_ Skaryszew_Tydzień Edukacji Globalnej _2017.pdf

ZS_ Szydłowiec_ Edukacja Globalna_realizacja projektu_2017.pdf

ZSO i P_Sienno_Tydzień_Edukacji_Globalnej_2017.ppsx

 

Aktualizacja 12.07.2017

ZS_Gózd_realizacja_projektu_moduł I.pptx

ZS_Gózd_realizacja _projektu_moduł II .pptx

 

Aktualizacja:

PSP_Zwoleń_Akcja_pomagamy_dzieciom_w_Afryce.pdf

PSP_Zwoleń_Konkurs_piosenki_słonecznej.pdf

PSP_Zwoleń_Pomagamy_potrzebującym.pdf

PSP_Zwoleń_Wielkanocna_pomoc.pdf

PSP_Zwoleń_pomoc_dla_Ukrainy.pdf

PSP_5_Pionki_Globalne Ferie_2017.pdf

 

Prezentacje:

PG_1_Kozienice_realizacaj_projektu.pdf

PSP_5_Pionki_realizacja_ projektu_2.pdf

PSP_Klwatka_Królewska_realizacja_projektu.pdf

PSP_Lesiów_realizacja_projektu.pdf

PSP_ Zwoleń_ realizacja_ projektu_2.pdf

ZS im. KOP_Szydłowiec_realizacja_projektu.pdf

ZSO i P_Sienno_realizacja_projektu.pdf

ZSP_Jastrząb_realizacja_ projektu.pdf

ZS_Gózd_realizacja_projektu.pdf

ZS_Skaryszew_realizacja_projektu.pdf

 

Spotkania z wolontariuszami:

PG_nr_1_Kozienice_spotkanie_ wolontariusz.pdf

PSP_Klwatka_Królewska_spotkanie_ wolontariusz.pdf

PSP_Lesiów_spotkanie_ wolontariusz.pdf

PSP_nr_ 5_Pionki_spotkanie_ wolontariusz.pdf

PSP_Zwoleń_spotkanie_wolontariusz.pdf

ZS im. KOP_Szydłowiec_spotkanie_ wolontariusze.pdf

ZSO i P_Sienno_spotkanie_wolontariusz_2016.pdf

ZSP_Jastrząb_spotkanie_ wolontariusz.pdf

ZS_Gózd_spotkanie_ wolontariusz.pdf

Z_S_Skaryszew_spotkanie_ wolontariusz.pdf

plakat2019

Zapraszamy do udziału w XXVIII edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”. Inicjatorem konkursu jest francuska organizacja „Association Kangourou Sans Frontieres” z siedzibą w Paryżu. Konkurs przeprowadzany jest w formie testowej jeden raz w roku jednocześnie we wszystkich uczestniczących w nim krajach.
Opłata jest jednakowa dla wszystkich kategorii i wynosi 9 zł.
Konkurs odbędzie się 21 marca 2019 r. od godz. 9:00.

Informacje o konkursie na rok 2019

Regulamin konkursu 2019

Informacje podstawowe:

 1. Logotypy Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli podlegają ochronie prawnej.
 2. Logotypy mogą być wykorzystywane przez:
  a) wszystkie osoby fizyczne i osoby prawne współpracujące z MSCDN. Prawo wykorzystywania logotypu ogranicza się jedynie do zakresu, w którym nawiązana została współpraca,
  b) środki masowego przekazu,
  c) instytucje państwowe i samorządowe.

 3. Logotypy muszą być używane w sposób uniemożliwiający ich zniekształcenie zgodnie z wytycznymi z Podręcznika komunikacji i identyfikacji wizualnej MSCDN (Załącznik). W szczególności zabrania się usuwania bądź dodawania jakichkolwiek elementów słownych lub graficznych do logotypów.

 4. Osoba lub podmiot korzystający z logotypów mają obowiązek dbać, by nie były one wykorzystywane w sposób sprzeczny z powyższymi zapisami, w szczególności by nie było umieszczane w publikacjach i materiałach naruszających prawo bądź grożących naruszeniem dóbr MSCDN.

 5. Korzystanie z logotypów przez podmioty nieupoważnione bądź w sposób sprzeczny z wytycznymi będzie uważane za naruszenie praw własności intelektualnej przysługujących MSCDN i będzie sankcjonowane na drodze prawnej.

Logotyp ogólny MSCDN

MSCDN logo kr 2

Pobierz plik wektorowyPobierz plik wektorowy

Pobierz plik rastrowyPobierz plik rastrowy

 

Logotyp skrócony

MSCDN logo kr 1

Pobierz plik wektorowyPobierz plik wektorowy

Pobierz plik rastrowyPobierz plik rastrowy

 

Logotyp Wydziałowy

MSCDN logo Radom

Pobierz plik wektorowyPobierz plik wektorowy

Pobierz plik rastrowyPobierz plik rastrowy

Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu i MSCDN Wydział w Radomiu zapraszają 29 października 2018 o g. 15.00 nauczycieli języka polskiego, plastyki, wiedzy o kulturze i bibliotekarzy na konferencję pt. „Mali bohaterowie lektur w kulturze i sztuce”.

Chcąc uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli organizuje konferencję "NIEPODLEGŁA. Wybitni polscy uczeni światu. Nauki przyrodnicze". Konferencja odbędzie się 18 października 2018r. o godz. 14.00.

Zgłoszenia na konferencje można dokonać TUTAJ

Szczegółowe informacje i program znajdują się TUTAJ

Podkategorie