MSCDN logo Radom

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 16.03.2020 r. do odwołania MSCDN ogranicza działalność w zakresie realizacji szkoleń i innych zadań. Wszystkie formy doskonalenia nauczycieli realizowane będą online.

Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz administracja są dostępni za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Kontakt na stronie internetowej Wydziału.

A A

Tytuł szkolenia: Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki oświatowej.

Rodzaj formy: warsztaty metodyczne.

Liczba godzin: 20 – 5 spotkań po 4 godziny.

Adresaci szkolenia: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Cele ogólne: podniesienie kompetencji zawodowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie nadzoru nad szkołą/placówką oświatową, wzajemna wymiana doświadczeń oraz prezentacja dobrych praktyk.

Tytuły modułów:

1. Szkolny plan nadzoru pedagogicznego.
2. Ewaluacja wewnętrzna w szkole/placówce oświatowej.
3. Kontrola i monitoring działalności dydaktyczne, wychowawczej i opiekuńczej szkoły/placówki oświatowej.
4. Wspomaganie nauczycieli szkoły/placówki oświatowej w realizacji ich zadań.
5. Analiza dokumentacji przebiegu nauczania i prowadzenie obserwacji pracy nauczycieli.

Zapisy na szkolenie: on-line na stronie internetowej naszego ośrodka: www.radom.mscdn.pl