A A

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” wraz z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu zapraszają na szkolenia dla nauczycielek i nauczycieli szkół podstawowych (klas I-VI) poświęcone edukacji globalnej. Jeżeli uczysz w szkole podstawowej. Interesują Cię zależności między Globalną Północą a Globalnym Południem i chciałabyś/chciałbyś pokazać swoim uczniom i uczennicom jak ich codzienne wybory mogą wpływać na ludzi żyjących na drugim krańcu świata. Chcesz nabyć nowe kompetencje i wzbogacić prowadzone przez Ciebie lekcje o treści edukacji globalnej, a także poznać nowatorską (choć z bogatą tradycją) metodę edukacyjną jaką jest teatrzyk kamishibai. Zapraszamy Cię na cykl bezpłatnych dwóch szkoleń.

Cykl składa się z dwóch etapów. I etap szkolenia odbędzie się 26.02.2020 r. (środa) w godz. 15:00-19:00 w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu, ul. Kościuszki 5a I będzie obejmował m.in.:

• zagadnienia edukacji globalnej, wyjaśniające podstawowe pojęcia związane z globalizacją, pomocą rozwojową etc.

• Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa oraz język edukacji globalnej

• prezentację wybranych gier i zabaw o tematyce edukacji globalnej, które można wykorzystać podczas zajęć II etap szkolenia odbędzie się 31.03.2020 r. (wtorek) w godz. 15:00-19:00 również w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu, ul. Kościuszki 5a Szkolenie będzie obejmowało m.in.:

• Cele Zrównoważonego Rozwoju – jak świat staje się lepszy

• prezentację teatrzyku kamishibai – jego historię, zasady opowiadania i pokazywania

• praktyczne zapoznanie z materiałami edukacyjnymi z wybranych pakietów edukacyjnych

• krótkie podsumowanie wyników badań na temat edukacji globalnej w edukacji szkolnej i podręcznikach

• porady gdzie szukać pomysłów na edukację globalną Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

 

Jakie są korzyści dla uczestników? Oczywiście nowa wiedza i umiejętności. A poza tym uczestniczki i uczestnicy podczas pierwszego szkolenia otrzymają wzorcowy pakiet edukacyjny oraz zaświadczenie o udziale. Na drugim szkoleniu uczestniczki i uczestnicy dostaną zestaw 5 bajek kamishibai wraz z tekturowym teatrzykiem oraz odrębne zaświadczenie o udziale. Uwaga: Tylko uczestnictwo w pierwszym szkoleniu i przeprowadzenie dwóch warsztatów dla swoich uczniów umożliwia wzięcie udziału drugim szkoleniu. Prosimy o zgłoszenie udziału za pomocą formularza https://forms.gle/yroMUmnUSdHdyKSi8

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 19.02.2020 r. UWAGA! Liczba miejsc na szkolenia jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. W szkoleniach mogą brać udział maksymalnie dwie osoby z jednej placówki.

Zakwalifikowane osoby zostaną powiadomione o tym mailowo. Szkolenie jest częścią projektu „Źródła skutecznej edukacji globalnej”, współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w latach 2018-2020.