A A
Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019. Nie zabrakło odniesień do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni.
 

Serdecznie zapraszamy na kurs doskonalący "Zajęcia rewalidacyjne z uczniem słabo widzącym". Zajęcia mają charakter warsztatowy (praktyczne rozwiązania). Kurs będzie realizowany w dwóch grupach: dla nauczycieli uczących w przedszkolach i dla nauczycieli ze szkół podstawowych. Koszt kursu wynosi 290 zł.

Od jakiegoś czasu na rynku brakuje nauczycieli fizyków. Naprzeciw temu zapotrzebowaniu wyszedł nasz radomski uniwersytet i zaproponował nauczycielom absolwentom studiów matematyczno-przyrodniczych i technicznych studia podyplomowe umożliwiające uzyskanie uprawnień do nauczania fizyki i astronomii.

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu podjęło współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie ogólnopolskiej akcji edukacyjnej, składającej się z dwóch projektów: „Lekcje z ZUS” i „Projekt z ZUS”

Czytaj więcej>>>

Plakat promujący>>>

MSCDN Wydział w Radomiu uprzejmie informuje, że w roku szkolnym 2018/2019 rozpoczynamy nabór na kolejny cykl seminariów: Akademia Dyrektora
oraz spotkań warsztatowo-dyskusyjnych - Forum Dyrektorów. Program Akademii Dyrektora obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem szkołą i placówką oświatową, skupiając się na aktualnych trendach i zmianach oświatowych.

Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają do udziału w „Konkursie wiedzy o Mazowszu” objętym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wiedza uczestników będzie testowana na etapie szkolnym, regionalnym i wojewódzkim. Dodatkowo, uczniowie zrealizują grupowe projekty edukacyjne.

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu uprzejmie informuje, że trwa rekrutacja na kursy kwalifikacyjne w roku szkolnym 2019/2020.

 

1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą -

Planowany termin rozpoczęcia kursu - 3 stycznia 2020 r.

zapisz się>>>

 

2. Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnoszkolnego nauczania języka angielskiego -

zapisz się>>>

 

Serdecznie zapraszamy.

Zapisy na formularzach elektronicznych powyżej, lub na kartach zgłoszeń, przyjmujemy do odwołania. Zajęcia odbywają się w naszej siedzibie w Radomiu,ul. Kościuszki 5a.

Tytuł szkolenia: Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki oświatowej.

Rodzaj formy: warsztaty metodyczne.

Liczba godzin: 20 – 5 spotkań po 4 godziny.

Adresaci szkolenia: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Cele ogólne: podniesienie kompetencji zawodowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie nadzoru nad szkołą/placówką oświatową, wzajemna wymiana doświadczeń oraz prezentacja dobrych praktyk.

Tytuły modułów:

1. Szkolny plan nadzoru pedagogicznego.
2. Ewaluacja wewnętrzna w szkole/placówce oświatowej.
3. Kontrola i monitoring działalności dydaktyczne, wychowawczej i opiekuńczej szkoły/placówki oświatowej.
4. Wspomaganie nauczycieli szkoły/placówki oświatowej w realizacji ich zadań.
5. Analiza dokumentacji przebiegu nauczania i prowadzenie obserwacji pracy nauczycieli.

Zapisy na szkolenie: on-line na stronie internetowej naszego ośrodka: www.radom.mscdn.pl

Tytuł szkolenia: Forum dyrektorów – szkoła wobec wymagań państwa.

Rodzaj formy: warsztaty metodyczne.

Adresaci szkolenia: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Cele ogólne: podniesienie kompetencji zawodowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie zarządzania oświatą, wzajemna wymiana doświadczeń oraz prezentacja dobrych praktyk.

Tytuły modułów:

1. Organizacja procesu edukacyjnego.
2. Realizacja podstawy programowej.
3. Aktywność uczniów.
4. Postawy i normy społeczne w szkole/placówce oświatowej.
5. Wspomaganie rozwoju uczniów.
6. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
7. Organizacja procesów edukacyjnych z uwzględnieniem wniosków z analizy wyników egzaminów i innych badań wewnętrznych i zewnętrznych.
8. Zarządzanie szkołą/placówką oświatową.

Szkolenie składa się z cyklu 6 spotkań po 4 godziny w roku szkolnym. Pierwszy moduł do realizacji wybiera prowadzący, następne moduły do realizacji są uzgadniane z uczestnikami szkolenia – chodzi o bieżące reagowanie na potrzeby uczestników szkolenia i zmiany zachodzące w oświacie. Można wybrać do realizacji 6 różnych modułów lub poświęcić na jeden wybrany moduł dwa lub więcej spotkań. W przypadku dużego zainteresowania szkoleniem można też zwiększyć liczbę spotkań, wydłużając czas szkolenia o kolejne spotkania 4-godzinne.

Zapisy na szkolenie: on-line na stronie internetowej naszego ośrodka: www.radom.mscdn.pl

Tytuł szkolenia: Akademia Dyrektora.

Rodzaj formy: seminarium.

Adresaci szkolenia: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Cele ogólne: podniesienie kompetencji zawodowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie kierowania szkołą/placówką oświatową, wzajemna wymiana doświadczeń oraz prezentacja dobrych praktyk.

Tytuły modułów:

1. Rozwój osobisty i zawodowy dyrektora szkoły/placówki oświatowej.
2. Prawo oświatowe w praktyce szkolnej.
3. Rozwój organizacyjny szkoły/placówki oświatowej.
4. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki oświatowej.
5. Finanse w szkole/placówce oświatowej.
6. Współpraca z rodzicami i środowiskiem szkoły.

Szkolenie składa się z cyklu 6 spotkań po 4 godziny w roku szkolnym. Moduły do realizacji wybiera kierownik szkolenia. Można wybrać do realizacji 6 różnych modułów lub poświęcić na jeden wybrany moduł dwa lub więcej spotkań - chodzi o bieżące reagowanie na potrzeby uczestników szkolenia i zmiany zachodzące w oświacie. W przypadku dużego zainteresowania szkoleniem można też zwiększyć liczbę spotkań, wydłużając czas szkolenia o kolejne spotkania 4-godzinne.

Zapisy na szkolenie: on-line na stronie internetowej naszego ośrodka: www.radom.mscdn.pl

W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika zapraszamy dyrektorów wszystkich poziomów szkół, nauczycieli różnych przedmiotów, pracowników instytucji oświatowych i kulturalnych województwa mazowieckiego oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na konferencję LEKCJE O MAZOWSZU-W DRODZE DO NIEPODLEGŁOŚCI

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych do udziału w zajęciach, w ramach projektu:

„Uniwersytet dzieciom”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym,

organizowanego przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego
w Radomiu (zwanym dalej UTH Rad.) przy współudziale Urzędu Miejskiego  w Radomiu
i Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział w Radomiu.

Adresatami projektu są dzieci i młodzież szkół podstawowych. Zajęcia będą prowadzone
w następujących grupach: klasy I-III, IV-VI, VII-VIII.

Projekt obejmuje realizację cyklu wykładów i warsztatów z tematyki: prawo, matematyka, informatyka, sztuka, chemia, fizyka i pedagogika.

Zajęcia będą prowadzone w następujących blokach tematycznych:

 1. Kształtowanie świadomości i wiedzy prawnej 
 2. Warsztaty z zakresu grafiki i projektowania (tylko dla klas IV-VI, VII-VIII)
 3. Warsztaty z zakresu Architektury i Wzornictwa (tylko dla klas I-III, VII-VIII)
 4. Warsztaty z zakresu mediów cyfrowych i struktur przestrzennych (tylko dla klas I-III, IV-VI)
 5. Ciekawostki ze świata chemii 
 6. Transport przyjazny dzieciom i turystyce 
 7. Edukacyjna układanka (zajęcia z pedagogiki)
 8. Matematyka dla dzieci
 9. Warsztaty informatyczne dla dzieci
 10. Fizyka nie taka trudna

Dzieci uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych, zorganizowanych
w pomieszczeniach UTH Rad. będą mogły wysłuchać wykładów, podyskutować z naukowcami,
a także samodzielnie poeksperymentować.

Rekrutacja będzie przeprowadzona na podstawie zebranej liczby punktów wg poniższych kryteriów:

 • dla wszystkich klas - szkolne i pozaszkolne osiągnięcia kandydatów w konkursach przedmiotowych, tematycznych i sportowych (na szczeblu gminy lub powiatu 1 pkt, województwa 2 pkt, na etapie ogólnopolskim lub zagranicznym 3 pkt),
 • dla klas I-III - umiejętność radzenia sobie w nowych sytuacjach (1 punkt słabe radzenie,
  2 punkty dobre radzenie, 3 punkty bardzo dobre radzenie)
 • dla klas IV-VI - średnia ocen (do 4,24 – 0 pkt, od 4,25 do 4,74 – 1 pkt, od 4,75 – 2 pkt),
 • dla wszystkich klas - miejsce zamieszkania poza terenem miejskim – 1 pkt.

 Suma uzyskanych punktów decyduje o pozycji na liście rankingowej.

Rekrutacja będzie odbywała się w formie naboru otwartego. Formularz zgłoszeniowy będzie zamieszczony na stronie internetowej wnioskodawcy www.t205.uniwersytetradom.pl

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Biurze Projektu: ul. Malczewskiego 29 pokój 125, 26-600 Radom, bądź podpisany skan formularza na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9-14.

 

Adres  mailowy:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 48 361 7081

 

Rekrutacja trwa od 18 lutego 2019 roku do 1 marca 2019 roku do godziny 12.00

 

Ogłoszenie wyników – 4 marca 2019 roku

Rodzice/opiekunowie prawni będą poinformowani o zakwalifikowaniu dziecka do zajęć w ramach projektu.

 

Warunki uczestnictwa

Rodzice/opiekunowie prawni  będą zobowiązani do wyrażenia zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach oraz zobowiązani  do przyprowadzenia dziecka na około 20 minut przed i do odebrania dziecka po zakończonych zajęciach.

 

W związku z występującymi od wczoraj problemami technicznymi z zapisami na szkolenia, zainteresowane osoby prosimy wysyłać wypełnione karty zgłoszeń na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Przepraszamy za niedogodności, pracujemy nad rozwiązaniem problemu.

Konferencja "Pracodawcy kluczowymi partnerami szkoły - potrzeby pracodawców a kształcenie branżowe" odbędzie się 20 lutego 2019 r. o godz 10.00 w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu, ul. Kopernika 1. Organizatorem spotkania jest Zespół Szkół Zawodowych im. mjra D. Dobrzańskiego "Hubala" i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu.

Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłasza trzecią edycję konkursu „Lekcje o Mazowszu”. Przedsięwzięcie adresowane jest do nauczycieli różnych przedmiotów ze wszystkich typów szkół, a także innych osób związanych z mazowiecką oświatą i kulturą.

Przedstawiamy Państwu scenariusz zajęć, podczas których młodzież spotka się z osobami zaangażowanymi społecznie i działającymi lokalnie. Spotkanie to stanie się znakomitą okazją do poruszenia tematu współczesnego bohaterstwa, aktywności społecznej i potrzeby zaangażowania obywatelskiego. Punktem wyjścia do rozmowy będzie pytanie o to, czy we współczesnym świecie trudno jest pomagać i robić coś dla innych.

Podkategorie