A A

Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Cambridge English City College PL 124 oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu serdecznie zaprasza uczniów klas VIII do wzięcia udziału w VI edycji Regionalnego Konkursu Języka Angielskiego FLY to PET oraz uczniów klas V w VII edycji Regionalnego Konkursu Języka Angielskiego YLE Movers. Termin zgłoszeń upływa 10 lutego 2020r. Zapraszamy do City College, Radom, ul. Żeromskiego 33.

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” wraz z MSCDN Wydział w Radomiu zapraszają na szkolenia dla nauczycielek i nauczycieli szkół podstawowych (klas I-VI) poświęcone edukacji globalnej. Jeżeli uczysz w szkole podstawowej. Interesują Cię zależności między Globalną Północą a Globalnym Południem i chciałabyś/chciałbyś pokazać swoim uczniom i uczennicom jak ich codzienne wybory mogą wpływać na ludzi żyjących na drugim krańcu świata. Chcesz nabyć nowe kompetencje i wzbogacić prowadzone przez Ciebie lekcje o treści edukacji globalnej, a także poznać nowatorską (choć z bogatą tradycją) metodę edukacyjną jaką jest teatrzyk kamishibai. Zapraszamy Cię na cykl bezpłatnych dwóch szkoleń.

Zapraszamy nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, zainteresowanych międzynarodową współpracą szkół w ramach programu eTwinning, na bezpłatne warsztaty metodyczne zatytułowane "Świat na wyciągnięcie ręki". Spotkanie odbędzie się w dniu 18 stycznia o godzinie 9.30 w MSCDN Wydział w Radomiu.

Celem proponowanych zajęć jest zrozumienie różnych przejawów sztuki i kultury współczesnej, z którymi stykamy się w naszym codziennym otoczeniu. Dzieci skorzystają z różnych możliwości technicznych, które oferują orońskie pracownie i wykonają „własne” dzieła sztuki.

W związku z rozpoczęciem Programu Stypendialnego „Mazowsze- stypendia dla uczniów szkół zawodowych", serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół zawodowych na seminarium , które odbędzie się w dniu 15 stycznia 2020 roku o godz. 15.00 w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu ul. Kościuszki 5a.

Serdecznie zapraszamy na cykl szkoleń podejmujących tematykę edukacji ekonomicznej i grywalizacji, adresowanych do nauczycieli przedsiębiorczości, nauczycieli kształcenia zawodowego, doradców zawodowych, a także nauczycieli zainteresowanych wzbogaceniem swojego warsztatu pracy o nowe metody pracy z uczniami. Uczestnicy szkoleń będą mogli zapoznać się z metodą grywalizacji indywidualnej i zespołowej (poziom podstawowy i zaawansowany).

W 200. rocznicę urodzin ojca polskiej opery narodowej Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli wraz z Teatrem Wielkim - Operą Narodową realizują projekt „Moniuszko w mazowieckich szkołach i przedszkolach”. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki, przygotowanie młodego odbiorcy do świadomego korzystania z dorobku tradycji polskiej kultury muzycznej, a także kształtowanie dobrych nawyków - sięgania po utwory muzyki poważnej.

Zapraszamy nauczycieli geografii, przyrody, historii, katechetów, bibliotekarzy i wszystkich zainteresowanych 4.12.19 r. o g.15:00 na konferencję p.t. „Dokonać niemożliwego - fenomen życia i dzieła Michała Boyma”. Konferencja wpisuje się w priorytety polityki oświatowej państwa – wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Po konferencji uczestnicy otrzymają pięknie ilustrowaną książkę p.t. „Jak Michał ze Lwowa do Chin zawędrował” autorstwa profesor UAM, dr hab. Moniki Miazek-Męczyńskiej.

Serdecznie zapraszamy Nauczycieli na: 40- godzinne Warsztaty Umiejętności Wychowawczych- Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz. I Jak mówić aby dzieci słuchały, jak słuchać aby dzieci mówiły. Szkolenie jest przeznaczona dla nauczycieli i rodziców , chcących lepiej, skuteczniej i radośniej wychowywać dzieci. Termin i czas: Po zebraniu grupy, 10 spotkań, co tydzień, po 4 godziny dydaktyczne, godz.16.30- 19.30. Zajęcia płatne – 400 zł ( całość).

Zapraszamy serdecznie nauczycieli stażystów i młodych nauczycieli kontraktowych do udziału w projekcie Nauczyciel na starcie. To propozycja wszechstronnej pomocy dla początkujących pedagogów. Dzięki projektowi słuchacze zostaną wyposażeni w niezbędne w tym zawodzie umiejętności diagnozowania własnego przygotowania do zawodu nauczyciela, interpersonalne, pracy z grupą, nawiązywania prawidłowych relacji z rodzicami oraz w zakresie metodyki nauczania.

Już dziewięciu nowych doradców metodycznych rozpoczęło pracę w radomskim wydziale Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Są nimi Anna Różycka, Jolanta Strzelecka, Krzysztof Śmietanka, Jolanta Bilska-Sulima, Andrzej Byzdra, Aneta Maciejewska-Pawłowska, Katarzyna Kobylińska, Jolanta Maria Kubik oraz Piotr Bialik. Od 2019 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące zatrudniania doradców (nowi doradcy są obecnie pracownikami MSCDN).

MSCDN wydział w Radomiu zaprasza nauczycieli matematyki na kurs Łamigłówki logiczno - matematyczne - realizacja nowej podstawy programowej. Celem kursu jest ukazanie możliwości wykorzystania gier i zabaw w edukacji matematycznej uczniów klas IV-VIII. Dobór odpowiednich gier i zabaw do realizacji procesu edukacyjnego nie tylko sprzyja jego uatrakcyjnieniu, ale także przyczynia się do rozwijania logicznego myślenia oraz twórczej aktywności dzieci.

W ostatnim czasie pojawiło się wiele różnych działań profilaktycznych, które w szczególny sposób kładą nacisk na niwelowanie współczesnych zagrożeń społecznych, zwłaszcza jeśli chodzi walkę z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych. Natomiast jeśli chodzi o komunikację, która jest bardzo ważnym elementem naszego życia codziennego, o tym mówi się bardzo rzadko i nie zwraca się na to większej uwagi.

Fundacja Plenerownia i MSCDN wydział w Radomiu zapraszają 19 listopada o g. 15. 00 na bezpłatne szkolenie dla nauczyciel szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, animatorów kultury, edukatorów związanych z instytucjami muzealnymi i innymi instytucjami kultury, wychowawców, nauczycieli przedszkolnych, którego celem jest zainspirowanie do prowadzenia zajęć o dziedzictwie kulturowym. Miejsce szkolenia: MSCDN Radom, ul. Kościuszki 5A.

Mazowiecki Instytut Kultury i MSCDN Wydział w Radomiu zapraszają w dniu 12 listopada o g. 15.00 na bezpłatne szkolenie z zakresu technik dramowych. Celem formy doskonalenia jest zapoznanie nauczycieli z założeniami pracy z dramą i zainspirowanie uczestników do wykorzystania metody w edukacji humanistycznej i pracy wychowawczej. Miejsce szkolenia: MSCDN, ul. Kościuszki 5A w Radomiu.

22 listopada 2019r. w MSCDN Wydział w Radomiu nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół oraz zainteresowani tematem mogą poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą pozyskiwaniu środków unijnych na mobilności dla kadry edukacyjnej. Konferencja odbędzie się w godz.: 11.00 – 14.15 , w sali konferencyjnej nr 1. Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy na warsztaty metodyczne pt.: „Pokój zagadek jako metoda realizacji podstawy programowej i rozwijania kompetencji kluczowych na lekcjach języka obcego”. 22/23 listopada 2019r. w MSCDN Wydział w Radomiu nauczyciele języków obcych wszystkich etapów edukacyjnych oraz zainteresowani tematem będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy na temat wykorzystania metody Metody Pokoju Zagadek podczas swoich zajęć.

Zapraszamy nauczycieli matematyki szkół podstawowych na dwuczęściowe warsztaty (20 listopada o godz. 15.30 oraz 26 listopada o godz. 15:30) poświęcone projektowaniu pracy dydaktycznej zapewniającej sukces na egzaminie ósmoklasisty. Zajęcia odbędą się w siedzibie MSCDN Wydział w Radomiu przy ul. Kościuszki 5A.

Zapraszamy psychologów na dwudniowe szkolenie na temat „Piktogram – podstawy badania i interpretacji”. Piktogram jest bardzo cenną techniką wieloaspektowej diagnozy osobowości i procesów myślowych. Metoda ta odwołuje się do przetwarzania informacji poprzez przedstawienie słowa lub wyrażenia za pomocą rysunku.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu zaprasza uczniów szkół podstawowych (kl. I-VIII) do udziału w ciekawych zajęciach w ramach projektu „Uniwersytet dzieciom”. Projekt obejmuje realizację cyklu wykładów i warsztatów z tematyki: prawo, matematyka, informatyka, sztuka, chemia, fizyka i pedagogika.

Podkategorie