A A

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Do wygrania roczne stypendium na Warszawskiej Szkole Filmowej, indeksy na uczelnie w całej Polsce oraz akredytacje na festiwale filmowe. Rejestracja na edycję 2019/2020 potrwa do 21 października 2019 r.

Lekcje z ZUS Celem projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS” jest wykształcenie u młodych ludzi świadomości w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz kształtowanie postawy solidaryzmu międzypokoleniowego. W roku szkolnym 2019/2020 realizowany zostanie w szkołach średnich. Projekt kończy się ogólnopolską „Olimpiadą wiedzy o ubezpieczeniach społecznych”.

27 września 2019 roku, w imieniu Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, zapraszamy nauczycieli informatyki ze wszystkich typów szkół na konferencje pt. "Komputer w kieszeni". Podczas wykładów i warsztatów zaprezentowane zostaną najnowsze trendy w nauczaniu informatyki ze szczególnym uwzględnieniem potencjału urządzeń mobilnych i mikrokontrolerów w uczeniu się i nauczaniu.

Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego na konferencję poświęconą rozwijaniu kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych dzieci. Program konferencji wpisuje się w realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020. Konferencja odbędzie się 2 października 2019 r. (środa) o godz. 15:00.

Zapraszamy serdecznie na 3. Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury, który odbędzie się w dniach 26-28 września w Radomiu. To wydarzenie adresowane do osób zajmujących się animacją kultury oraz edukacją kulturalną, a jego celem jest spotkanie i integracja środowiska animatorów kultury oraz pracowników edukacji kulturalnej pracujących w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, szkołach.

Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają do udziału w II edycji „Konkursu wiedzy o Mazowszu”. Konkurs adresowany jest do szkół podstawowych. Ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiej tematyki związanej z dziejami i dniem dzisiejszym województwa mazowieckiego.

Zapraszamy do udziału w konferencji "Dzieciństwo to nie wyścigi". Jej celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem ogromnej presji, jakiej poddawane są w szkole dzieci, presji, z którą wiele z nich sobie nie radzi. W niechlubnych statystykach samobójstw i podejmowanych prób samobójczych dzieci i nastolatków Polska plasuje się na najwyższych miejscach.

Serdecznie zapraszamy na konferencję pod tytułem „Kreatywny uczeń używa TIK” 19.09.2019 (czwartek). Wydarzenie skierowane jest do dyrektorów i nauczycieli różnych typów szkół oraz poziomów edukacyjnych, zainteresowanych dalszym aktywnym rozwojem i innowacyjnym wdrażaniem nowych technologii oraz metod informatycznych w mazowieckich szkołach.

MSCDN Wydział w Radomiu informuje, że w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczyna nabór na kolejny cykl szkoleń związanych z rozwojem i awansem zawodowym. Program zajęć obejmuje zagadnienia związane z system awansu zawodowego i rozwojem zawodowym nauczyciela oraz realizacją zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego. Spotkania poprowadzą doświadczeni edukatorzy oraz specjaliści z dziedziny oświaty i wychowania.

UWAGA! Zmiana terminu!!! MSCDN Wydział w Radomiu, MCSW Elektrownia i Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej zapraszają nauczycieli języka polskiego, historii i WOS ze szkół podstawowych (klasa VII i VIII) i ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych oraz wychowawców na bezpłatną konferencję „Wąs Komendanta - Józef Piłsudski w historii i w filmie”, połączoną z projekcją filmu „Piłsudski” w reż. Michała Rosy (2019), która odbędzie się 23 września o g. 18.15 w Kinie Elektrownia w Radomiu, ul. Kopernika 1.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. Cyceron przy tablicy, czyli retoryka i sztuka wystąpień publicznych dla nauczycieli.
Chcesz poprawić swoje umiejętności w zakresie wystąpień publicznych? Chcesz swobodnie zachowywać się przed mikrofonem czy kamerą? Chciałbyś nauczyć się jak poruszać trudne tematy? Jeśli na powyższe pytania odpowiedziałeś tak, to jest to szkolenie jest dla Ciebie!

MSCDN oraz Towarzystwo Logopedyczne w Radomiu zapraszają 28 września 2019r. na szkolenie Pani mgr Marii Bystrzanowskiej z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Środzie Śląskiej, wybitnej specjalistki od mutyzmu, autorki poradników dla rodziców, nauczycieli i specjalistów „Mutyzm wybiórczy- skuteczne metody terapii” (warsztaty + wykład)

 

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego liceów i techników na konferencję zatytułowaną "Założenia nowej podstawy programowej języka polskiego w szkole ponadpodstawowej" zaplanowaną na 11 września 2019 roku (środa), której celem jest przybliżenie najważniejszych założeń reformy edukacji. Obowiązuje rejestracja elektroniczna: https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/15351/o/-2/w/Radom

Czy Twoja szkoła jest miejscem, w którym są kreatywne przedsięwzięcia? Nauczyciele prowadzą lekcję w twórczy niebanalny sposób? W Twojej szkole są zajęcia związane z kulturalnymi projektami? Dla zwycięzców w kategorii kreatywna szkoła podstawowa i ponadpodstawowa planowane są nagrody pieniężne w wysokości po 10 000 zł brutto, a dla zwycięzców w kategorii kreatywny nauczyciel szkoły podstawowej i ponadpodstawowej po 5 000 zł brutto.

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w czwartej edycji projektu „Szachy w mazowieckiej szkole”. Zapraszamy placówki, które do tej pory nie uczestniczyły w takim przedsięwzięciu. Uczestnikami mogą być nauczyciele szkół podstawowych – z każdej placówki po 2 nauczycieli. Koszt udziału szkoły w projekcie wynosi 600 zł za dwóch nauczycieli.

MSCDN Wydział w Radomiu informuje, że w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczynamy nabór na kolejny cykl seminariów - bezpłatnej Akademii Dyrektora oraz płatnych spotkań warsztatowo-dyskusyjnych – Forum Dyrektorów i Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki oświatowej. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

W związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi organizacji doradztwa metodycznego (art. 70a ustawy – Karta Nauczyciela) kuratorzy oświaty nie ogłaszają konkursów na dofinansowanie szkoleń. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w formach doskonalenia nauczycieli przygotowanych przez naszą placówkę. Większość z nich jest bezpłatna. Zaktualizowana oferta na rok szkolny 2019/2020 zostanie udostępniona wkrótce.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020. Władze oświatowe koncentrują się na profilaktyce uzależnień, rozwijaniu kompetencji matematycznych, edukacji obywatelskiej i patriotycznej, cyfryzacji oraz bezpieczeństwa w sieci. Nie również zabrakło odniesień do wdrażania nowych podstaw programowych w szkolnictwie branżowym. Całość poniżej.

Serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową organizowaną przez Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu: "Model szkolenia i certyfikacji trenerów fotowoltaiki z wykorzystaniem systemu ECVET". Konferencja odbędzie się 14 czerwca 2019 r. w auli konferencyjnej Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB przy ul. Pułaskiego 6/10 w Radomiu.

Publikujemy inspirujące wystąpienie prof. Tomasza Rostkowskiego (SGH) podczas organizowanej przez nas konferencji Edukacja 4.0 - Technologia w służbie edukacji, która odbyła się w Radomiu 31 maja 2019 roku. Pan profesor dał show niczym pierwszej klasy stand-uper. Warto posłuchać.

Podkategorie