A A

Zapraszamy serdecznie nauczycieli stażystów i młodych nauczycieli kontraktowych do udziału w projekcie Nauczyciel na starcie. To propozycja wszechstronnej pomocy dla początkujących pedagogów. Dzięki projektowi słuchacze zostaną wyposażeni w niezbędne w tym zawodzie umiejętności diagnozowania własnego przygotowania do zawodu nauczyciela, interpersonalne, pracy z grupą, nawiązywania prawidłowych relacji z rodzicami oraz w zakresie metodyki nauczania.

Już dziewięciu nowych doradców metodycznych rozpoczęło pracę w radomskim wydziale Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Są nimi Anna Różycka, Jolanta Strzelecka, Krzysztof Śmietanka, Jolanta Bilska-Sulima, Andrzej Byzdra, Aneta Maciejewska-Pawłowska, Katarzyna Kobylińska, Jolanta Maria Kubik oraz Piotr Bialik. Od 2019 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące zatrudniania doradców (nowi doradcy są obecnie pracownikami MSCDN).

MSCDN wydział w Radomiu zaprasza nauczycieli matematyki na kurs Łamigłówki logiczno - matematyczne - realizacja nowej podstawy programowej. Celem kursu jest ukazanie możliwości wykorzystania gier i zabaw w edukacji matematycznej uczniów klas IV-VIII. Dobór odpowiednich gier i zabaw do realizacji procesu edukacyjnego nie tylko sprzyja jego uatrakcyjnieniu, ale także przyczynia się do rozwijania logicznego myślenia oraz twórczej aktywności dzieci.

Fundacja Plenerownia i MSCDN wydział w Radomiu zapraszają 19 listopada o g. 15. 00 na bezpłatne szkolenie dla nauczyciel szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, animatorów kultury, edukatorów związanych z instytucjami muzealnymi i innymi instytucjami kultury, wychowawców, nauczycieli przedszkolnych, którego celem jest zainspirowanie do prowadzenia zajęć o dziedzictwie kulturowym. Miejsce szkolenia: MSCDN Radom, ul. Kościuszki 5A.

Mazowiecki Instytut Kultury i MSCDN Wydział w Radomiu zapraszają w dniu 12 listopada o g. 15.00 na bezpłatne szkolenie z zakresu technik dramowych. Celem formy doskonalenia jest zapoznanie nauczycieli z założeniami pracy z dramą i zainspirowanie uczestników do wykorzystania metody w edukacji humanistycznej i pracy wychowawczej. Miejsce szkolenia: MSCDN, ul. Kościuszki 5A w Radomiu.

22 listopada 2019r. w MSCDN Wydział w Radomiu nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół oraz zainteresowani tematem mogą poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą pozyskiwaniu środków unijnych na mobilności dla kadry edukacyjnej. Konferencja odbędzie się w godz.: 11.00 – 14.15 , w sali konferencyjnej nr 1. Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy na warsztaty metodyczne pt.: „Pokój zagadek jako metoda realizacji podstawy programowej i rozwijania kompetencji kluczowych na lekcjach języka obcego”. 22/23 listopada 2019r. w MSCDN Wydział w Radomiu nauczyciele języków obcych wszystkich etapów edukacyjnych oraz zainteresowani tematem będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy na temat wykorzystania metody Metody Pokoju Zagadek podczas swoich zajęć.

Zapraszamy nauczycieli matematyki szkół podstawowych na dwuczęściowe warsztaty (20 listopada o godz. 15.30 oraz 26 listopada o godz. 15:30) poświęcone projektowaniu pracy dydaktycznej zapewniającej sukces na egzaminie ósmoklasisty. Zajęcia odbędą się w siedzibie MSCDN Wydział w Radomiu przy ul. Kościuszki 5A.

30 listopada 2019 r. Mazowiecki Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki wspólnie z MSCDN organizuje konferencję dla nauczycieli matematyki "Matematyczny Rock and roll" . Świętujemy  w ten sposób rok matematyki w Polsce, celebrujemy dokonania polskich matematyków oraz rozmawiamy o roli edukacji matematycznej.

Zapraszamy psychologów na dwudniowe szkolenie na temat „Piktogram – podstawy badania i interpretacji”. Piktogram jest bardzo cenną techniką wieloaspektowej diagnozy osobowości i procesów myślowych. Metoda ta odwołuje się do przetwarzania informacji poprzez przedstawienie słowa lub wyrażenia za pomocą rysunku.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu zaprasza uczniów szkół podstawowych (kl. I-VIII) do udziału w ciekawych zajęciach w ramach projektu „Uniwersytet dzieciom”. Projekt obejmuje realizację cyklu wykładów i warsztatów z tematyki: prawo, matematyka, informatyka, sztuka, chemia, fizyka i pedagogika.

MSCDN Wydział w Radomiu serdecznie zaprasza na bezpłatne seminarium dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych oraz wszystkich zainteresowanych tematem "Świat utracony, świat uzyskany - zniszczone, przekształcone oraz nowo powstałe wartości materialne i niematerialne świata". Spotkanie poprowadzi dr Tomasz Wites z Uniwersytetu Warszawskiego. Termin spotkania - 4 listopada 2019 r., godz. 15.30 - 17.45, sala 216.

Zapraszamy nauczycieli muzyki, katechezy, wiedzy o kulturze, pedagogów, wychowawców oraz wszystkich zainteresowanych tematyką na warsztaty pt. „Tradycje i wartości w procesie wychowawczo – dydaktycznym”, które odbędą się 25 października 2019 r. (piątek) w godz. 13.30 – 15.15 w sali nr 220 budynek MSCDN Radom, ul. Kościuszki 5A.

22 października 2019 zapraszamy na konferencję adresowaną do pedagogów, psychologów nauczycieli pracujących z uczniami przejawiającymi trudne zachowania: „Trudne zachowania uczniów – wybrane strategie postępowania i interwencja kryzysowa w szkole”. Naszym gościem będzie Tomasz Bilicki.

Zapraszamy nauczycieli biologii (25 października o godz. 15.00) i chemii (13 listopada o godzi. 15.00) ze szkół ponadpodstawowych do wspólnego wykonywania eksperymentów na warsztatach dotyczących planowania i realizacji doświadczeń. Zajęcia odbędą się w siedzibie MSCDN Wydział w Radomiu przy ul. Kościuszki 5A.

Powołanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego ma na celu zwiększenie zainteresowania, zaangażowania i wpływu młodych ludzi na sprawy publiczne na poziomie lokalnym i regionalnym. Projekt sprzyja aktywizacji młodzieży w życiu społecznym i publicznym regionu, wymianie doświadczeń młodzieży, poznaniu ich potrzeb i oczekiwań oraz określaniu i realizacji zgłaszanych przez nich inicjatyw. Młodzieżowi radni będą pełnić również funkcje konsultacyjne.

Statystyka na lekcjach matematyki Serdecznie zapraszamy nauczycieli matematyki szkół podstawowych na szkolenie „Statystyka na lekcjach matematyki”. Celem szkolenia jest kształcenie umiejętności stwarzania sytuacji dydaktycznych, w których w naturalny sposób wprowadzamy ucznia w świat probabilistyczny. Kształcenie umiejętności odczytywania i interpretacji wyników, wnioskowania i podejmowania decyzji w oparciu o uzyskane informacje.

Zapraszamy na nowy kurs doskonalący przeznaczony dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych, którzy rozpoczynają racę na stanowisku kierowniczym (staż dyrektorski od 0 do 2 lat). Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji zawodowych dyrektorów w zakresie kierowania placówką w pierwszych latach sprawowania funkcji. Zajęcia prowadzą znani i cenieni edukatorzy zatrudnieni lub trwale współpracujący z MSCDN w Radomiu.

Zapraszamy serdecznie nauczycieli stażystów i młodych nauczycieli kontraktowych do udziału w projekcie Nauczyciel na starcie. To propozycja wszechstronnej pomocy dla początkujących pedagogów. Dzięki projektowi słuchacze zostaną wyposażeni w niezbędne w tym zawodzie umiejętności diagnozowania własnego przygotowania do zawodu nauczyciela, interpersonalne, pracy z grupą, nawiązywania prawidłowych relacji z rodzicami oraz w zakresie metodyki nauczania.

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla nauczycieli klas I-III pt. Jak pracować Metodą Pytań i Doświadczeń? Warsztaty poprowadzą trenerzy z Fundacji Uniwersytet Dzieci. Odbędą się w dniu 6.XI. 2019. o godzinie 14.30 ( I grupa) i 16.45 ( II grupa )w MSCDN ul.Kościuszki 5a w Radomiu. Działania Uniwersytetu Dzieci w Klasie oraz portalu wklasie.uniwersytetdzieci.pl są objęte honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Podkategorie