A A

Zapraszamy na kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Równocześnie przypominamy o nowych przepisach, które mówią, że każda osoba pracująca w szkole musi przejść szkolenie z pierwszej pomocy do 1 marca 2019. Obowiązek obejmuje zarówno nauczycieli jak i osoby pracujące np. w administracji placówki oświatowej, osoby dbające o porządek w szkole, czy osoby wydające dzieciom posiłki.

4 kwietnia 2019 roku o godz. 14 oo w MSCDN Wydział w Radomiu odbędzie się konferencja "Żywienie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym". Co to jest Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej Dzieci i Młodzieży? Zasady prawidłowego żywienia wg nowoczesnej dietetyki. Drugie śniadanie w przedszkolu i szkole. Jak zachęcić dzieci i młodzież do aktywności fizycznej?

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu serdecznie zaprasza nauczycieli przedmiotów przyrodniczych ( przyroda, biologia, chemia, fizyka, geografia) na bezpłatne szkolenie zatytułowane: Cyfrowe pomiary w szkolnej pracowni przedmiotów przyrodniczych.

Zapraszamy na bezpłatne seminarium poświęcone nowościom w prawie oświatowym. Już 26 lutego w godzinach 11.00-14.00 w naszej siedzibie przy ul. Kościuszki 5A. Zajęcia poprowadzi ekspert w dziedzinie prawa oświatowego Pan Leszek Zaleśny. UWAGA! ilość miejsc ograniczona.

MSCDN Wydział w Radomiu serdecznie zaprasza na bezpłatne seminarium dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych oraz wszystkich zainteresowanych tematem "Kanada pachnąca ... . Zmiany wyobrażenia Kanady w polskiej edukacji". Spotkanie poprowadzi dr Tomasz Wites z Uniwersytetu Warszawskiego. Termin spotkania - 4 marca 2019 r., godz. 15.30 - 17.45, sala 216.

Szanowni Państwo, nowy termin najbliższego szkolenia "Forum Dyrektorów - szkoła wobec wymagań państwa" to 19 marca 2019 godz. 11.00. Serdecznie zapraszamy.

Poszukujemy współpracowników – osób, które dostrzegają wagę oraz pilność potrzeby ochrony klimatu i chcą być częścią rozwiązania. Jeśli masz dobrą orientację merytoryczną w temacie lub dobre przygotowanie w zakresie nauk ścisłych i chcesz włączyć (lub poszerzyć) wiedzę o klimacie do swoich działań, kierujemy tę wiadomość właśnie do Ciebie.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty przygotowujące do indywidualnego pielgrzymowania historycznymi szlakami do Santiago de Compostela i Rzymu, które odbędą się 15 lutego 2019 r. o g. 15.00 w siedzibie MSCDN Wydział w Radomiu przy ul. Kościuszki 5A. Zajęcia poprowadzą Panie Wanda Bakuła i Małgorzata Zdybiewska-Garbacik.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników i współpracowników organizacji pozarządowych, edukatorów, pracowników samorządowych i działaczy lokalnych z całej Polski pracujących lub planujących pracę w instytucjach zajmujących się problematyką wielokulturowości, integracji oraz wsparcia obcokrajowców mieszkających w Polsce. Zapraszamy również nauczycieli pracujących w szkołach, gdzie uczą się obcokrajowcy.

Fundacja Ocalenie we współpracy z MSCDN Wydział w Radomiu serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty dotyczące tematyki migracyjnej  zatytułowane: "Przekraczając granice - zrozumieć uchodźców".  Zajęcia odbędą się 16 lutego w siedzibie MSCDN Wydział w Radomiu, w godzinach od 9.00 do 16.00.

ROLA ILUSTRACJI W PROCESIE NAUCZANIA I ROZWOJU KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH 14 stycznia 2019 r., godz. 15.30 – 18.30, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu, Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu i Dział Edukacji Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zapraszają na konferencję towarzyszącą wystawie "Tu czy tam? Współczesna polska ilustracja dla dzieci".

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy iż od 12 grudnia 2018r. nastąpiła zmiana numeru konta bankowego na który przyjmujemy wpłaty za szkolenia / wynajem sal.

Aktualny nr konta: 65 1020 1026 0000 1002 0232 8052.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji programów nauczania dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej realizowanego w projekcie pt.: „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy".

Zapraszamy na spotkanie z artystą malarzem i pisarzem Henrykiem Wańkiem, które odbędzie 11 grudnia 2018 roku o godzinie 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu przy ul. Piłsudskiego 12. Wstęp wolny.

W dniach 4-5 grudnia br. w MSCDN Wydział w Warszawie, ul. Świętojerska 9 odbędzie się konferencja naukowa „Sztuka na Mazowszu. Nowe otwarcie”.

 

Jesteś nauczycielem matematyki w szkole podstawowej? Szukasz odpowiedzi na pytanie jak rozwijać umiejętności matematyczne uczniów? Jak uczyć rozumowania i argumentowania? I w końcu – jak przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty? Jeśli na powyższe pytania odpowiedziałeś tak, to zapraszamy na bezpłatne szkolenie: Vademecum nauczyciela przygotowującego uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

Zapraszamy do udziału w konkursie dotyczącym życia i działalności marszałka Józefa Piłsudskiego i jego dokonań na rzecz wolnej Polski. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków oraz uczniów wszystkich typów szkół z województwa mazowieckiego.

Nauczycielu historii, jeśli chcesz się dowiedzieć, jak tworzyć cele lekcji, pytania kluczowe, kryteria oceniania, kryteria sukcesu i informację zwrotną, zgodne z zasadami oceniania kształtującego, zapraszamy na bezpłatne szkolenie

Zapraszamy do udziału w XXVIII edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”. Inicjatorem konkursu jest francuska organizacja „Association Kangourou Sans Frontieres” z siedzibą w Paryżu. Konkurs przeprowadzany jest w formie testowej jeden raz w roku jednocześnie we wszystkich uczestniczących w nim krajach.
Opłata jest jednakowa dla wszystkich kategorii i wynosi 9 zł.
Konkurs odbędzie się 21 marca 2019 r. od godz. 9:00.

Adresatami naszego szkolenia są nauczyciele języków obcych zainteresowani poszerzaniem wiedzy i rozwijaniem umiejętności w zakresie oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Szkolenie odbędzie się 15 lutego 2019 roku w godzinach 15:00-19:00. Koszt szkolenia wynosi 50 zł. Zajęcia poprowadzi dr Mariola Jaworska.

Podkategorie