A A

MSCDN Wydział w Radomiu serdecznie zaprasza na bezpłatne seminarium dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych oraz wszystkich zainteresowanych tematem "Świat utracony, świat uzyskany - zniszczone, przekształcone oraz nowo powstałe wartości materialne i niematerialne świata". Spotkanie poprowadzi dr Tomasz Wites z Uniwersytetu Warszawskiego. Termin spotkania - 4 listopada 2019 r., godz. 15.30 - 17.45, sala 216.

Zapraszamy nauczycieli muzyki, katechezy, wiedzy o kulturze, pedagogów, wychowawców oraz wszystkich zainteresowanych tematyką na warsztaty pt. „Tradycje i wartości w procesie wychowawczo – dydaktycznym”, które odbędą się 25 października 2019 r. (piątek) w godz. 13.30 – 15.15 w sali nr 220 budynek MSCDN Radom, ul. Kościuszki 5A.

22 października 2019 zapraszamy na konferencję adresowaną do pedagogów, psychologów nauczycieli pracujących z uczniami przejawiającymi trudne zachowania: „Trudne zachowania uczniów – wybrane strategie postępowania i interwencja kryzysowa w szkole”. Naszym gościem będzie Tomasz Bilicki.

Zapraszamy nauczycieli biologii (25 października o godz. 15.00) i chemii (13 listopada o godzi. 15.00) ze szkół ponadpodstawowych do wspólnego wykonywania eksperymentów na warsztatach dotyczących planowania i realizacji doświadczeń. Zajęcia odbędą się w siedzibie MSCDN Wydział w Radomiu przy ul. Kościuszki 5A.

Powołanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego ma na celu zwiększenie zainteresowania, zaangażowania i wpływu młodych ludzi na sprawy publiczne na poziomie lokalnym i regionalnym. Projekt sprzyja aktywizacji młodzieży w życiu społecznym i publicznym regionu, wymianie doświadczeń młodzieży, poznaniu ich potrzeb i oczekiwań oraz określaniu i realizacji zgłaszanych przez nich inicjatyw. Młodzieżowi radni będą pełnić również funkcje konsultacyjne.

Statystyka na lekcjach matematyki Serdecznie zapraszamy nauczycieli matematyki szkół podstawowych na szkolenie „Statystyka na lekcjach matematyki”. Celem szkolenia jest kształcenie umiejętności stwarzania sytuacji dydaktycznych, w których w naturalny sposób wprowadzamy ucznia w świat probabilistyczny. Kształcenie umiejętności odczytywania i interpretacji wyników, wnioskowania i podejmowania decyzji w oparciu o uzyskane informacje.

Zapraszamy na nowy kurs doskonalący przeznaczony dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych, którzy rozpoczynają racę na stanowisku kierowniczym (staż dyrektorski od 0 do 2 lat). Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji zawodowych dyrektorów w zakresie kierowania placówką w pierwszych latach sprawowania funkcji. Zajęcia prowadzą znani i cenieni edukatorzy zatrudnieni lub trwale współpracujący z MSCDN w Radomiu.

Zapraszamy serdecznie nauczycieli stażystów i młodych nauczycieli kontraktowych do udziału w projekcie Nauczyciel na starcie. To propozycja wszechstronnej pomocy dla początkujących pedagogów. Dzięki projektowi słuchacze zostaną wyposażeni w niezbędne w tym zawodzie umiejętności diagnozowania własnego przygotowania do zawodu nauczyciela, interpersonalne, pracy z grupą, nawiązywania prawidłowych relacji z rodzicami oraz w zakresie metodyki nauczania.

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla nauczycieli klas I-III pt. Jak pracować Metodą Pytań i Doświadczeń? Warsztaty poprowadzą trenerzy z Fundacji Uniwersytet Dzieci. Odbędą się w dniu 6.XI. 2019. o godzinie 14.30 ( I grupa) i 16.45 ( II grupa )w MSCDN ul.Kościuszki 5a w Radomiu. Działania Uniwersytetu Dzieci w Klasie oraz portalu wklasie.uniwersytetdzieci.pl są objęte honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Interkulturowość na lekcjach języków obcych - konferencja z okazji Europejskiego Dnia Języków 2019. Razem z 750 milionami mieszkańców Europy we wrześniu świętujemy Europejski Dzień Języków, ustanowiony w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy. MSCDN Wydział w Radomiu włącza się w obchody organizując doroczną konferencję z okazji Europejskiego Dnia Języków. W tym roku tematem przewodnim konferencji jest interkulturowość.

Zapraszamy nauczycieli matematyki liceum ogólnokształcącego i technikum na szkolenie „Matura z matematyki w kontekście nowej podstawy programowej”. Celem szkolenia jest przybliżenie najważniejszych zmian strukturalnych i programowych reformy edukacji w liceum i technikum. Zaprezentowanie sposobów, metod i technik, które pomagają uczyć według założeń nowej podstawy programowej. Zajęcia poprowadzi Pan Daniel Józef z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

To propozycja wprowadzenia elementów wiedzy o ubezpieczeniach społecznych aktywizującą metodą projektu edukacyjnego. W roku szkolnym 2019/2020 realizowany będzie w szkołach podstawowych. „Projekt z ZUS” polega na przeprowadzeniu przez nauczyciela lekcji, podczas której przybliży uczniom tematykę ubezpieczeń społecznych. Po lekcji uczniowie wykonują projekt edukacyjny, w którym mają wyjaśnić, dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne.

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych szkół podstawowych, nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz doradców metodycznych na konferencję „Inspirujemy do odkrywania - matematyka i nauki przyrodnicze inaczej”. Program konferencji wpisuje się w realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa.

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Do wygrania roczne stypendium na Warszawskiej Szkole Filmowej, indeksy na uczelnie w całej Polsce oraz akredytacje na festiwale filmowe. Rejestracja na edycję 2019/2020 potrwa do 21 października 2019 r.

Lekcje z ZUS Celem projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS” jest wykształcenie u młodych ludzi świadomości w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz kształtowanie postawy solidaryzmu międzypokoleniowego. W roku szkolnym 2019/2020 realizowany zostanie w szkołach średnich. Projekt kończy się ogólnopolską „Olimpiadą wiedzy o ubezpieczeniach społecznych”.

27 września 2019 roku, w imieniu Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, zapraszamy nauczycieli informatyki ze wszystkich typów szkół na konferencje pt. "Komputer w kieszeni". Podczas wykładów i warsztatów zaprezentowane zostaną najnowsze trendy w nauczaniu informatyki ze szczególnym uwzględnieniem potencjału urządzeń mobilnych i mikrokontrolerów w uczeniu się i nauczaniu.

Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego na konferencję poświęconą rozwijaniu kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych dzieci. Program konferencji wpisuje się w realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020. Konferencja odbędzie się 2 października 2019 r. (środa) o godz. 15:00.

Zapraszamy serdecznie na 3. Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury, który odbędzie się w dniach 26-28 września w Radomiu. To wydarzenie adresowane do osób zajmujących się animacją kultury oraz edukacją kulturalną, a jego celem jest spotkanie i integracja środowiska animatorów kultury oraz pracowników edukacji kulturalnej pracujących w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, szkołach.

Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają do udziału w II edycji „Konkursu wiedzy o Mazowszu”. Konkurs adresowany jest do szkół podstawowych. Ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiej tematyki związanej z dziejami i dniem dzisiejszym województwa mazowieckiego.

Zapraszamy do udziału w konferencji "Dzieciństwo to nie wyścigi". Jej celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem ogromnej presji, jakiej poddawane są w szkole dzieci, presji, z którą wiele z nich sobie nie radzi. W niechlubnych statystykach samobójstw i podejmowanych prób samobójczych dzieci i nastolatków Polska plasuje się na najwyższych miejscach.

Podkategorie