A A

Zapraszamy na bezpłatny kurs on-line: „ Dobry start nauczyciela przedmiotów edukacji przyrodniczej w praktyce” realizowany w ramach projektu MSCDN „Nauczyciel na starcie” na platformie Moodle http://moodle2016.mscdn.pl/. Celem kursu jest doskonalenie umiejętności metodycznych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, rozpoczynających pracę w szkole

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego i matematyki wszystkich typów szkół do udziału w kursie on-line „Jak kształtować kompetencje kluczowe uczniów - sytuacje dydaktyczne i projekty edukacyjne”. Nauczyciele będą pracować w grupach przedmiotowych: poloniści pod opieką pani Janiny Ziętek, matematycy pod opieką pani Grażyny Śleszyńskiej.

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego i matematyki wszystkich typów szkół do udziału w kursie on-line „Ocenianie kształtujące, wspomagające, wspierające...”. Nauczyciele będą pracować w grupach przedmiotowych: poloniści pod opieką pani Janiny Ziętek, matematycy pod opieką pani Grażyny Śleszyńskiej.