MSCDN logo Ciechanow

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 16.03.2020 r. do odwołania MSCDN ogranicza działalność w zakresie realizacji szkoleń i innych zadań. Wszystkie formy doskonalenia nauczycieli realizowane będą online.

Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz administracja są dostępni za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Kontakt na stronie internetowej Wydziału.

A A

Spróbujmy „oswoić” komunikację alternatywną, by móc ją stosować. Nie łączmy problemu komunikacji tylko z niepełnosprawnością, zaburzenia mowy mają tendencję wzrostową. Zapraszamy 16.03.2019r. na szkolenie: „Sposoby komunikacji w pracy z dziećmi niemówiącymi i z trudnościami w porozumiewaniu się”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji programów nauczania dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej realizowanego w projekcie pt.: „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy".

eduelo„Eduelo” to nowoczesne narzędzie edukacyjne, zaprojektowane tak, aby nauka była wciągającą grą, motywującą do systematycznych ćwiczeń. Angażuje dzieci do aktywnego rozwijania swoich umiejętności.  Więcej informacji....  Platformę eduelo.pl można testować z poziomu szkoły, rodzica, nauczyciela,  wchodząc na poniższy, kliknij tutaj. 
W związku ze zbliżającymi się obchodami  100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie ponownie zaprasza  uczniów wszystkich typów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówki oświatowe do udziału w  konkursie fotograficzno- literackim  „Moja Niepodległa - w drodze do odzyskania niepodległości”.  Konkurs organizowany jest pod honorowym patronatem Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie oraz pod patronatem medialnym „Tygodnika Ciechanowskiego”.  Termin składania prac został przedłużony do 15 grudnia 2018 roku, aby umożliwić Państwu zebranie ciekawych materiałów do prac konkursowych.

Tutaj pojawią się informacje z zakresu informacji pedagogicznej. Strona w budowie

Szanowni Państwo, w 2018 roku obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.  Jubileusz o tak doniosłym znaczeniu skłania do pogłębionej refleksji. Wyjątkową rocznicę pragniemy uczcić poprzez konferencję „Moja Niepodległa - w drodze do odzyskania niepodległości”, która odbędzie się w dniu 24 października 2018 r. w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki  w Ciechanowie. Rejestracja online...

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie serdecznie zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na warsztaty metodyczne na temat „Gry i zabawy dydaktyczne rozwijające myślenie matematyczne uczniów w edukacji wczesnoszkolnej”, które odbędą się w dniach 7 i 14 listopada 2018 r. Zajęcia prowadzą: dr Małgorzata Skura i Michał Lisicki. Więcej......

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie zaprasza  uczniów wszystkich typów szkół oraz placówki oświatowe do udziału w  konkursie fotograficzno - literackim  „Moja Niepodległa - w drodze do odzyskania niepodległości”.  Uczestnik konkursu jest zobowiązany przygotować samodzielną pracę w postaci fotografii lub w formie lirycznej lub epickiej na temat wydarzeń związanych z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dokumenty do pobrania...

Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają do udziału w „Konkursie wiedzy o Mazowszu” objętym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Celem tego przedsięwzięcia jest zainteresowanie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i klas gimnazjalnych dziedzictwem i współczesnością Mazowsza oraz wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiej tematyki związanej z dziejami i dniem dzisiejszym województwa mazowieckiego.

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie serdecznie zaprasza nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na bezpłatną konferencję: Niepodległa. Niepodległa. WYBITNI POLSCY UCZENI ŚWIATU - nauki przyrodnicze. Zaproszenie...  Rejestracja online...

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie oraz Polski Związek Szachowy serdecznie zapraszają na  spotkania przy szachownicy "Zagraj z Arcymistrzem". W Wydziale w Ciechanowie, odbędzie się ono 18 października 2018 r., godz. 15.00, sala nr 5, wstęp wolny. Więcej....

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

Lekcyjne szaleństwa pewnej polonistki, Pani Katarzyny Polak z Białegostoku, Ambasadorki Programu eTwinning, autorki bloga kreatywnanauka.blogspot.com, która w dniu 27 października 2018 r. poprowadzi warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli języka polskiego pod nazwą „ Efektywne nauczanie przedmiotów humanistycznych” .  Rejestracja online...

Zapraszamy do zapoznania się z  wynikami drugiej edycji konkursu „Lekcje o Mazowszu”. Łącznie napłynęło 66 prac, z czego 2 zostały odrzucone na etapie oceny formalnej. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!...Wyniki konkursu