A A

Reforma szkolnictwa branżowego wprowadza szereg zmian dotyczących m.in. klasyfikacji zawodów i realizowaniu podstaw programowych. Aby ułatwić wejście w nowy rok szkolny zapraszamy kadrę kierowniczą na bezpłatną konferencję „Kształcenie zawodowe – planowanie i organizowanie roku szkolnego 2019/2020”. Zaproszenie... Rejestracja on-line...

Rozpoczynamy nabór na „Kurs kwalifikacyjny z zarządzania oświatą” na podstawie zgody MKO i Ramowego planu i programu MEN. Uczestnicy otrzymują świadectwo na druku MEN oraz uprawnienia, na równi ze studiami podyplomowymi, do pełnienia funkcji dyrektora szkoły. Planowany początek – maj 2019 r.

Konferencja „Lekcje o Mazowszu: Pierwsze dni Niepodległości”, która odbędzie się 25 lutego 2019 r., jest promocją działań budujących poczucie przynależności do regionu i prezentacją wyników II edycji konkursu, którego tematem przewodnim było 100 - lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zapraszamy nauczycieli chemii ze szkół ponadpodstawowych na bezpłatne warsztaty „Wdrażanie nowej podstawy programowej z chemii w szkole ponadpodstawowej”. W programie: Omówienie zmian w podstawie programowej oraz pokaz przykładowych doświadczeń do wykonania w szkolnej pracowni chemicznej.

Bezpłatne warsztaty  dla nauczycieli fizyki ze szkół podstawowych. Laboratorium aktywnego nauczyciela edukacji przyrodniczej (doświadczenia fizyczne) to cykliczne szkolenie laboratoryjne. W tym roku proponujemy doświadczenia umożliwiające realizację podstawy programowej z fizyki w szkole podstawowej.

W zawrotnym tempie zmienia się myślenie o nauczaniu i uczeniu się. Uczniowie należący do pokolenia internetowego, inaczej przyswajają wiedzę. Przed nauczycielami przedmiotów przyrodniczych otwierają się nowe możliwości zapraszamy na bezpłatne warsztaty: „Programowanie w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych".

Moduł Woda jest gotowym narzędziem dla nauczyciela, umożliwiającym prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody badawczej. Tematyka doświadczeń powiązana jest z treścią podstawy programowej z przedmiotów: przyroda, biologia, geografia, chemia czy fizyka w szkołach podstawowych. Zapraszamy na bezpłatne warsztaty „ Modułowe Pracownie Przyrodnicze w praktyce. Moduł Woda”

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników i współpracowników organizacji pozarządowych, edukatorów, pracowników samorządowych i działaczy lokalnych z całej Polski pracujących lub planujących pracę w instytucjach zajmujących się problematyką wielokulturowości, integracji oraz wsparcia obcokrajowców mieszkających w Polsce. 

Poszukujemy współpracowników – osób, które dostrzegają wagę oraz pilność potrzeby ochrony klimatu i chcą być częścią rozwiązania. Jeśli masz dobrą orientację merytoryczną w temacie lub dobre przygotowanie w zakresie nauk ścisłych i chcesz włączyć (lub poszerzyć) wiedzę o klimacie do swoich działań, kierujemy tę wiadomość właśnie do Ciebie.

Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłasza trzecią edycję konkursu „Lekcje o Mazowszu”. Przedsięwzięcie adresowane jest do nauczycieli różnych przedmiotów ze wszystkich typów szkół, a także innych osób związanych z mazowiecką oświatą i kulturą.


Podobnie jak w poprzednich edycjach, zadanie konkursowe polega na opracowaniu scenariusza zajęć z zakresu edukacji regionalnej.

W tym roku szkolnym, w związku z 20 rocznicą utworzenia województwa mazowieckiego, tematem przewodnim jest Społeczeństwo Mazowsza. Bohaterami lekcji o Mazowszu będą teraz jego mieszkańcy – bardziej lub mniej znane postaci, grupy społeczne i narodowości, żyjące wśród nas, albo już nieobecne. To im Mazowsze zawdzięcza swoje dziedzictwo i współczesny wizerunek regionu prężnego i nowoczesnego. Oczekujemy na niebanalne propozycje pedagogiczne oraz ujęcie problematyki konkursowej w różnorodnych perspektywach, np. historycznej, geograficznej, przyrodniczej, etnograficznej, ekonomicznej, socjologicznej.

Wybrane scenariusze zostaną opublikowane w formacie książkowym i przekazane wszystkim mazowieckim szkołom i bibliotekom, a autorzy najciekawszych zostaną nagrodzeni. Mamy nadzieję, że będą one stanowić zachętę dla nauczycieli i uczniów do lepszego poznania Mazowsza.

Przed przystąpieniem do pracy nad scenariuszem zachęcamy do lektury:
• scenariuszy nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu „Lekcje o Mazowszu. Scenariusze zajęć edukacyjnych” – wyd. 2017 oraz wyd. 2018 (scenariusze z I edycji są do pobrania na stronie www.mazovia.pl (zakładka Kultura i turystyka – Lekcje o Mazowszu, np. Co słoiczku, masz w koszyczku), 
• publikacji o Mazowszu opracowanych na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego https://www.mazovia.pl/wydawnictwa/publikacje-o-mazowszu2/

Termin nadsyłania prac upływa 28 marca 2019 roku. Szczegóły na temat Konkursu znajdują się w Regulaminie.

Załączniki:
• Regulamin Konkursu „Lekcje o Mazowszu”
• Załącznik nr 1 – Scenariusz zajęć edukacyjnych 
• Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszenia 
• Załącznik nr 3 – Oświadczenie w sprawie ochrony danych osobowych

„Narysowane zapamiętane - rysunkowa notatka, czyli sposób na przekazanie wiedzy” to 10 - godzinne warsztaty dla każdego polonisty, który chce posługiwać się sketchnotingiem i w twórczy sposób organizować uczniowskie notatki z wykorzystaniem banku ikon. Zajęcia prowadzi Pani Katarzyna Szymańska – konsultant przedmiotów humanistycznych. Warsztaty odbędą się w dniach 20 - 27 lutego 2019 roku. Zapisy on-line...

Warsztaty skutecznie pomogą przygotować uczniów do egzaminu maturalnego z języka polskiego w zakresie redagowania streszczeń. Szkolenie prowadzi Pani Marzanna Zmysłowska. Termin: 25 marca 2019 roku w MSCDN Wydział w Ciechanowie w godz. 15.00-17.15. Zapisy on-line...

Dyskusję na temat miejsca i roli biblioteki w realizacji zadań szkoły oraz jej funkcji jako centrum zarządzania wiedzą w szkole, z uwzględnieniem zapisów podstawy programowej, poprowadzi Pani Anna Krusiewicz - nauczyciel konsultant przedmiotów humanistycznych MSCDN Wydziału w Płocku.

Jak przyczyniać się do rozwijania w dzieciach umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami poprzez budowanie pozytywnych przekonań, wiary w siebie i zrozumienia dla innych? Odpowiedzią może być program APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ. Zapraszamy na pierwsze w naszym wydziale szkolenie, przygotowujące do realizacji tego programu z dziećmi.

Prezentujemy ofertę różnorodnych form szkoleniowych na okres styczeń - marzec 2019 r. Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych, mając nadzieję, że nasze propozycje zaspokoją Państwa potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego.  Prosimy o rejestrowanie się poprzez naszą stronę - w zakładce: ZAPISY NA SZKOLENIA.  Oferta do pobrania. Zespół MSCDN Wydział w Ciechanowie.

Zapraszamy w dniu 09.01.2018 r. na konferencję adresowaną do nauczycieli języka polskiego: „Edukacja polonistyczna - zmiany programowe w nowej szkole ponadpodstawowej”.  Głównym tematem będzie nowa podstawa programowa z języka polskiego w czteroletnim liceum i pięcioletnim technikum…

Spróbujmy „oswoić” komunikację alternatywną, by móc ją stosować. Nie łączmy problemu komunikacji tylko z niepełnosprawnością, zaburzenia mowy mają tendencję wzrostową. Zapraszamy 16.03.2019r. na szkolenie: „Sposoby komunikacji w pracy z dziećmi niemówiącymi i z trudnościami w porozumiewaniu się”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji programów nauczania dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej realizowanego w projekcie pt.: „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy".

eduelo„Eduelo” to nowoczesne narzędzie edukacyjne, zaprojektowane tak, aby nauka była wciągającą grą, motywującą do systematycznych ćwiczeń. Angażuje dzieci do aktywnego rozwijania swoich umiejętności.  Więcej informacji....  Platformę eduelo.pl można testować z poziomu szkoły, rodzica, nauczyciela,  wchodząc na poniższy, kliknij tutaj. 
W związku ze zbliżającymi się obchodami  100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie ponownie zaprasza  uczniów wszystkich typów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówki oświatowe do udziału w  konkursie fotograficzno- literackim  „Moja Niepodległa - w drodze do odzyskania niepodległości”.  Konkurs organizowany jest pod honorowym patronatem Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie oraz pod patronatem medialnym „Tygodnika Ciechanowskiego”.  Termin składania prac został przedłużony do 15 grudnia 2018 roku, aby umożliwić Państwu zebranie ciekawych materiałów do prac konkursowych.