MSCDN logo Ciechanow

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 16.03.2020 r. do odwołania MSCDN ogranicza działalność w zakresie realizacji szkoleń i innych zadań. Wszystkie formy doskonalenia nauczycieli realizowane będą online.

Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz administracja są dostępni za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Kontakt na stronie internetowej Wydziału.

A A

 

 

Jeśli jesteś początkującym nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej – staż 0-3 lata, nasza bezpłatna propozycja jest właśnie dla Ciebie. Proponujemy pomoc metodyczną w doskonaleniu umiejętności z zakresu metodyki edukacji wczesnoszkolnej, przykładów dobrych praktyk do wykorzystania w pracy z dziećmi w formie 25 godz. SEMINARIUM PRZEDMIOTOWEGO (5 spotkań po 5 godz.)
Spotkania seminaryjne będą się odbywały w grupie przedmiotowej, w godz. 15.00 – 19.00.

Moduły:

  1. Osiągnięcia ucznia w kontekście podstawy programowej.
  2. Ocenianie wspierające proces uczenia (się) w edukacji wczesnoszkolnej.
  3. Edukacja polonistyczna – przykłady dobrych rozwiązań.
  4. Dylematy wokół edukacji matematycznej i przyrodniczej w kształceniu zintegrowanym.
  5. Edukacja cyfrowa w edukacji wczesnoszkolnej.

Zajęcia prowadzone w formie warsztatów mają na celu doskonalenie praktyki nauczycielskiej z możliwością własnego sposobu interpretowania proponowanych rozwiązań, podejmowania decyzji i krytycznej oceny swoich osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych.

Zainteresowanych prosimy o zarejestrowaniu się na stronie MSCDN: on -line...