A A

Grywalizacja to wprowadzenie systemu organizującego pracę uczniów podczas zajęć edukacyjnych.  Polega to na wykorzystaniu mechanizmów z gier w celu zwiększenia zaangażowania uczestników.  Jest to bardzo dobry sposób na motywowanie uczniów do działania. Rejestracja on-line....

Zapraszamy na bezpłatny 15-godzinny kurs doskonalący dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych: „Praca metodą projektu edukacyjnego z wykorzystaniem WebQuestu na zajęciach matematyki i przedmiotach edukacji przyrodniczej”, który odbędzie się w dniach: 16, 23 i 30.03.2020 r.

Zapraszamy do udziału w czwartej edycji konkursu „Lekcje o Mazowszu”. Podobnie jak w ubiegłych latach, zadanie konkursowe polega na opracowaniu scenariusza zajęć z zakresu edukacji regionalnej – dla wybranej grupy wiekowej: 7-9 lat, 10–14 lat lub 15-18 lat. W tym roku tematem przewodnim są lata 20-te XX wieku na Mazowszu. Ten okres w historii naszego regionu pozostawił wiele śladów w krajobrazie kulturowym i w świadomości mieszkańców.

Warsztaty dla wszystkich nauczycieli biologii – w dniach: 19.03 i 28.03.2020 r. Zapraszamy na 10 -godzinne warsztaty „Laboratorium aktywnego nauczyciela edukacji przyrodniczej – doświadczenia biologiczne”. W programie: wykonywanie doświadczeń i eksperymentów zalecanych do realizacji w podstawie programowej z biologii dla szkoły ponadpodstawowej.

„Metoda kamishibai na języku polskim i nie tylko - "Magiczna skrzynko, otwórz się!” to ciekawa propozycja zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Tym razem w nowej odsłonie! Zapraszamy na wyjątkowe warsztaty w dniach 7 - 8 lutego 2020 r., na których poznacie Państwo istotę teatru papierowego kamishibai.

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego, w dniu 29 stycznia 2020 r. w godz. 14.00 – 16.15 w MSCDN Wydział w Ciechanowie, na seminarium z nowym doradcą metodycznym - Panią Barbarą Chełmińską. Treści spotkania: nowa oferta z zakresu wychowania fizycznego, sprawy związane z metodycznymi propozycjami, możliwości i zakres konsultacji indywidualnych. Rejestracja...

W dniu 27 stycznia 2020 r. o godz. 15.00 zapraszamy nauczycieli języka niemieckiego na bezpłatne szkolenie Fonetyka na zajęciach języka niemieckiego. Szkolenie prowadzone przez Panią Anetę Gładys – wieloletniego trenera projektu Delfort realizowanego w ramach współpracy z Goethe Institut i ORE. 

Rejestracja: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaTermin

Na nadchodzący, niezwykle świąteczny czas życzymy Wszystkim Państwu spokoju i odpoczynku od codziennych spraw. 
Z myślą o planach na Nowy Rok przygotowaliśmy nową ofertę doskonalenia na styczeń – marzec 2020. Zespół MSCDN.
 

W dwusetną rocznicę urodzin ojca polskiej opery narodowej Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli wraz z Teatrem Wielkim - Operą Narodową realizują projekt „Moniuszko w mazowieckich szkołach i przedszkolach”. Więcej informacji….

Zapraszamy na konferencję inaugurującą projekt „Moniuszko w mazowieckich szkołach i przedszkolach”, która odbędzie się 11 grudnia 2019 r. w godz. 11.00 – 15.30 w siedzibie MSCDN w Warszawie, ul. Świętojerska 9. Główne cele konferencji: popularyzacja wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki oraz prezentacja założeń projektu. Więcej informacji...  Zapisy on line...

Zapraszamy wszystkich nauczycieli chemii 23.11.2019 r. na bezpłatne 5-godzinne warsztaty: Wdrażanie nowej podstawy programowej z chemii w szkołach ponadpodstawowych – doświadczenia chemiczne. W programie: Omówienie zmian w podstawie programowej oraz pokaz przykładowych doświadczeń do wykonania w szkolnej pracowni.

Konferencja Nowe trendy w nauczaniu informatyki wynikające z podstawy programowej  wpisuje się w realizację priorytetów polityki oświatowej państwa na rok 2019/2020. Zapraszamy do dyskusji nt. algorytmiki i programowania, sieci OSE i ekosystemu, bezpieczeństwa w sieci i edukacji w chmurze…. Zaproszenie...  Rejestracja...

Zapraszamy w dniu 3 grudnia 2019 r. na bezpłatne warsztaty z Metody Pytań i Doświadczeń prowadzone przez trenerów Fundacji Uniwersytet Dzieci. Szkolenie jest dostosowane
w szczególności do potrzeb nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
Warsztaty odbędą się w dwóch grupach:
I gr. od 14.30 do 16.00
II gr. od 16.30 do 18.00

Projekt NAUCZYCIEL NA STARCIE kierujemy do nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek, którzy rozpoczynają pracę. Jest to bezpłatna oferta programowa MSCDN, składająca się z trzech komponentów: kursu doskonalącego, seminarium przedmiotowego oraz indywidualnej opieki dostosowanej do potrzeb. Z dbałości o wszechstronne wsparcie zapraszamy do udziału w projekcie! Pierwsze spotkanie planujemy w dniu 25.10.2019 r.

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego i historii na szkolenia z nowej podstawy programowej. Jest to jeden z priorytetów polityki oświatowej na rok szkolny 2019/2020. Założenia i sposoby jej realizacji przedstawią: autorka podstawy programowej z języka polskiego - dr Wioletta Kozak oraz nauczyciel historii - Beata Kretkowska.

ffFilmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Do wygrania roczne stypendium na Warszawskiej Szkole Filmowej, indeksy na uczelnie w całej Polsce oraz akredytacje na festiwale filmowe. Rejestracja na edycję 2019/2020 potrwa do 21 października 2019 r. Więcej...

Centrum Nauki Kopernik zaprasza na wystawy czasowe Zmierz się! Zaplanowany cykl warsztatów skierowany jest do nauczycieli i dyrektorów wszystkich typów szkół, w tym także branżowych, oraz przedszkoli, a także do doradców metodycznych i edukatorów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Więcej...

Zapraszamy nauczycieli na Kurs kwalifikacyjny z zarządzania oświatą. Kurs prowadzony jest na podstawie zgody MKO i Ramowego planu i programu MEN. Daje on uprawnienia, na równi ze studiami podyplomowymi, do pełnienia funkcji dyrektora szkoły. Absolwenci otrzymują świadectwo na druku MEN.

Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają do udziału w II edycji „Konkursu wiedzy o Mazowszu”. Konkurs adresowany jest do szkół podstawowych. Ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiej tematyki związanej z dziejami i dniem dzisiejszym województwa mazowieckiego.

 

startZapraszamy do udziału w formach doskonalenia, które przygotowaliśmy w nowym roku szkolnym 2019/2020 na okres wrzesień – październik. Zachęcamy do rejestrowania się w zakładce: Zapisy na szkolenia. Na bieżąco uzupełniamy naszą ofertę. Plakat z ofertą – plik pdf