A A

Warsztaty metodyczne "Wdrażanie nowej podstawy programowej z chemii w szkołach ponadpodstawowych. Doświadczenia chemiczne z chemii nieorganicznej"

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem prof. Marleny Plebańskiej dot. e-learningu/nauczania na odległość.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na warsztaty metodyczne online ""Wdrażanie nowej podstawy programowej z chemii w szkołach ponadpodstawowych. Bilansowanie równań reakcji chemicznych dla zaawansowanych".

Szanowni Państwo, dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką oświatową rozpoczynamy rekrutację na "Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą".

Szanowni Państwo Dyrektorzy, zapraszamy wszystkich dyrektorów ze stażem 0-3 lata, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących obowiązki dyrektora na 32-godzinny kurs doskonalący "Dyrektor na starcie"

Centrum Mistrzostwa Informatycznego - ogólnopolski projekt grantowy, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do udziału w webinarium “Mój kompas kariery”: 30 września 2020, godzina 1400 – 1530

Wracamy do szkoły! Nie czekaj i już dzisiaj dołącz do Finansoaktywnych

Szanowni Państwo, zapraszamy chętnych nauczycieli matematyki do udziału oraz współorganizacji Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki

Rozstrzygnięcie konkursu „Moniuszko w mazowieckich szkołach i przedszkolach”

26.09.2020- Zapraszamy nauczycieli języków obcych do udziału w konferencji online z okazji Europejskiego Dnia Języków 2020 pt. Języki obce z „4 K”

Projekt „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania” (MARKPIW) jest współfinasowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Instytucją pośrednicząca jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zapraszamy na warsztaty metodyczne - Wolna Polska, ale jaka? – postawy wobec kształtowania się ustroju komunistycznego w latach 40. XX wieku w materiałach archiwalnych.

Szanowni Państwo Nauczyciele, zapraszamy tych wszystkich, którzy zrealizowali, realizują lub zamierzają realizować innowację pedagogiczną do udziału w sieci współpracy i samokształcenia pt.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, informujemy, że Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli przystąpiło do konkursu FRSE w wyniku którego zostało wyłonione jako Regionalny Punkt Informacyjny FRSE na rok 2020-2021 dla województwa mazowieckiego.

"Akceptacja na rzecz różnorodności kulturowej wspominając – rozwijając – testując". W kontekście mających właśnie miejsce ruchów uchodźczych do państw wspólnoty europejskiej poniższe pytania skierowane są w szczególności do osób zaangażowanych w kształcenie dorosłych, w pracę socjalną czy inicjatywy lokalne:

Szanowni Państwo, Nauczyciele matematyki
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu Połowa drogi... zaadresowanej do nauczycieli matematyki i ich uczniów z mazowieckich szkół średnich kończących się maturą.

Czytaj więcej...

Podkategorie