MSCDN logo Warszawa

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 16.03.2020 r. do odwołania MSCDN ogranicza działalność w zakresie realizacji szkoleń i innych zadań. Wszystkie formy doskonalenia nauczycieli realizowane będą online.

Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz administracja są dostępni za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Kontakt na stronie internetowej Wydziału.

A A

Ważne! W związku z zaistniałą sytuacją ulegają zmianie terminy szkolenia.

Od 23.I. do 21.V.2020 r. Szanowni Państwo, Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe), serdecznie zapraszamy na kurs doskonalący "ABC nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie"

20,27 IV 2020 r. - Szanowni Państwo, nauczyciele geografii wszystkich etapów edukacyjnych, zapraszamy na seminarium: "Geograficzne widzenie świata: przestrzeń – miejsca – ludzie - działania"

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

Rozstrzygnięcie konkursu „Moniuszko w mazowieckich szkołach i przedszkolach”

Projekt „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania” (MARKPIW) jest współfinasowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Instytucją pośrednicząca jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w piątej edycji projektu "Szachy w mazowieckiej szkole."

Szanowni Państwo Nauczyciele, zapraszamy tych wszystkich, którzy zrealizowali, realizują lub zamierzają realizować innowację pedagogiczną do udziału w sieci współpracy i samokształcenia pt.

W dniach 30 czerwca - 1 lipca 2020 r. zapraszamy na V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ARCHIWISTÓW I HISTORYKÓW „EDUCARE NECESSE EST… - RZECZPOSPOLITA MAŁYCH OJCZYZN”,

"Akceptacja na rzecz różnorodności kulturowej wspominając – rozwijając – testując". W kontekście mających właśnie miejsce ruchów uchodźczych do państw wspólnoty europejskiej poniższe pytania skierowane są w szczególności do osób zaangażowanych w kształcenie dorosłych, w pracę socjalną czy inicjatywy lokalne:

Szanowni Państwo, nauczyciele ze wszystkich typów szkół, jak również inne osoby związane z mazowiecką oświatą i kulturą. Zapraszamy do udziału w czwartej edycji konkursu "Lekcje o Mazowszu."

Podkategorie