A A

Kurs kwalifikacyjny przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką oświatową. 

Trwa rekrutacja do projektu MARK PIW – działania promocyjne w 5 Wydziałach MSCDN za nami.

Do 15 lipca 2019 r. (druga rekrutacja w projekcie) zrekrutowano 127 osób do 5 grup. Z uwagi na ciągłe zainteresowanie udziałem w naszym projekcie – liczne telefony i maile

W MARK PIW rozpoczęliśmy rekrutację do II cyklu szkoleń. W terminie od 2 kwietnia do 30 czerwca 2019 r. osoby spełniające warunki udziału w projekcie mogą zgłaszać swoje kandydatury oraz przesyłać odpowiednią dokumentację na adres biura projektu (więcej na ten temat w Regulaminie rekrutacji oraz w Aneksie do regulaminu)

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

Projekt „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania” (MARKPIW) jest współfinasowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Instytucją pośrednicząca jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W dniach 7 i 8 czerwca 2019 r. odbyła się trzecia edycja Szkoły Letniej Wiedzy o Społeczeństwie (SzLWoS) w tym roku poświęcona Parlamentowi w Polsce i Europie.

"Akceptacja na rzecz różnorodności kulturowej wspominając – rozwijając – testując". W kontekście mających właśnie miejsce ruchów uchodźczych do państw wspólnoty europejskiej poniższe pytania skierowane są w szczególności do osób zaangażowanych w kształcenie dorosłych, w pracę socjalną czy inicjatywy lokalne:

Już we wrześniu ruszają stypendia Marszałka dla zdolnej młodzieży z Mazowsza!

Szanowni Państwo Nauczyciele, zapraszamy tych wszystkich, którzy zrealizowali, realizują lub zamierzają realizować innowację pedagogiczną do udziału w sieci współpracy i samokształcenia pt.

 Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 MSCDN Wydział w Warszawie planuje otworzyć kolejną edycję kursu kwalifikacyjnego z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego na wczesnym etapie nauczania nadającego kwalifikacje pedagogiczne do nauczania języka angielskiego w przedszkolach oraz w klasach I-III szkoły podstawowej