A A

Zapraszamy na szkolenie: Vademecum nauczyciela matematyki przygotowującego ucznia do matury

20 i 27 XI 2020 - Warsztaty metodyczne online: Wdrażanie nowej podstawy programowej z chemii. Pomiary instrumentalne w chemii i opracowywanie wyników.

3 XI 2020 - Matura z historii w 2020 roku – analiza wyników egzaminu oraz wskazówki metodyczne do efektywnej pracy z uczniem.

Zapraszamy do udziału webinarium  “Skilling, Reskilling i Upskilling jako sposoby funkcjonowania na rynku pracy” dn. 6.11.2020 r. o godz. 1400

23 XI 2020 - Warsztaty metodyczne online: Matura z geografii – analiza wyników egzaminu oraz wskazówki metodyczne do efektywnej pracy z uczniem

19 XI 2020 - Zapraszamy na warsztaty metodyczne online: Matura z chemii – analiza wyników egzaminu oraz wskazówki metodyczne do efektywnej pracy z uczniem

5 XI 2020 - Zapraszamy na warsztaty metodyczne online:  Matura z biologii – analiza wyników egzaminu oraz wskazówki metodyczne do efektywnej pracy z uczniem

narev 385Szanowni Państwo!  Okres zgłaszania zespołów projektowych został wydłużony o dwa tygodnie i upływa z dniem 30 października 2020 r.

Zapraszamy na warsztaty metodyczne w formie online: Vademecum nauczyciela matematyki przygotowującego ucznia do egzaminu ósmoklasisty

Zapraszamy na pierwsze z cyklu spotkanie wirtualne dla kadr zarządzających w edukacji. Ta innowacyjna propozycja szkoleniowa daje możliwość bezpiecznego i wygodnego doskonalenia zawodowego w czasie pandemii. 

Projekt "NAUCZYCIEL  NA  STARCIE" - oferta programowa MSCDN w roku szkolnym 2020/2021 dla nauczycieli rozpoczynających pracę (o stażu 0-3 lata)

Zapraszamy na warsztaty metodyczne - Wolna Polska, ale jaka? – postawy wobec kształtowania się ustroju komunistycznego w latach 40. XX wieku w materiałach archiwalnych.

Szanowni Państwo, Nauczyciele matematyki
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu Połowa drogi... zaadresowanej do nauczycieli matematyki i ich uczniów z mazowieckich szkół średnich kończących się maturą.

Czytaj więcej...

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem prof. Marleny Plebańskiej dot. e-learningu/nauczania na odległość.

Czytaj więcej...

Centrum Mistrzostwa Informatycznego - ogólnopolski projekt grantowy, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu „Moniuszko w mazowieckich szkołach i przedszkolach”

Projekt „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania” (MARKPIW) jest współfinasowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Instytucją pośrednicząca jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Szanowni Państwo Nauczyciele, zapraszamy tych wszystkich, którzy zrealizowali, realizują lub zamierzają realizować innowację pedagogiczną do udziału w sieci współpracy i samokształcenia pt.

"Akceptacja na rzecz różnorodności kulturowej wspominając – rozwijając – testując". W kontekście mających właśnie miejsce ruchów uchodźczych do państw wspólnoty europejskiej poniższe pytania skierowane są w szczególności do osób zaangażowanych w kształcenie dorosłych, w pracę socjalną czy inicjatywy lokalne: