MSCDN logo Warszawa

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 16.03.2020 r. do odwołania MSCDN ogranicza działalność w zakresie realizacji szkoleń i innych zadań. Wszystkie formy doskonalenia nauczycieli realizowane będą online.

Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz administracja są dostępni za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Kontakt na stronie internetowej Wydziału.

A A

Komunikat

Uprzejmie informujemy,
że 12 czerwca 2020 r.
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli będzie zamknięte.

Zapraszamy od poniedziałku 15.06.2020 r., od godziny 800.

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego, nauczycieli bibliotekarzy oraz inne osoby zainteresowane edukacją czytelniczą i medialną na bezpłatną konferencję "Po co nam czytanie w XXI wieku, czyli jak przekonać uczniów do lektur szkolnych"

Centrum Mistrzostwa Informatycznego - ogólnopolski projekt grantowy, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie.

Czytaj więcej...

Finansoaktywni: termin zgłaszania do programu i składania prac konkursowych przedłużony do 30 września

Adresatami superwizji grupowej są psycholodzy i pedagodzy szkół oraz placówek oświatowych.Superwizja obejmuje obszary pracy psychologiczno-pedagogicznej: z jednostką (uczniem, rodzicem), z grupą (klasą, rodziną), ze społecznością szkolną (nauczycielami). Celem superwizji jest podniesienie kompetencji zawodowych specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych.

Centrum Nauki Kopernik udostępnia nauczycielom bezpłatny kurs online o wykorzystaniu zdjęć satelitarnych na lekcjach geografii, fizyki, biologii czy wiedzy o społeczeństwie.

Ważne! Zmiana terminów szkolenia w projekcie Szachy w mazowieckiej szkole – V edycja.

Rozstrzygnięcie konkursu „Moniuszko w mazowieckich szkołach i przedszkolach”

W dniach 30 czerwca - 1 lipca 2020 r. zapraszamy na V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ARCHIWISTÓW I HISTORYKÓW „EDUCARE NECESSE EST… - RZECZPOSPOLITA MAŁYCH OJCZYZN”,

Od 23.I. do 21.V.2020 r. Szanowni Państwo, Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe), serdecznie zapraszamy na kurs doskonalący "ABC nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie"

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

Projekt „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania” (MARKPIW) jest współfinasowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Instytucją pośrednicząca jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Szanowni Państwo Nauczyciele, zapraszamy tych wszystkich, którzy zrealizowali, realizują lub zamierzają realizować innowację pedagogiczną do udziału w sieci współpracy i samokształcenia pt.

"Akceptacja na rzecz różnorodności kulturowej wspominając – rozwijając – testując". W kontekście mających właśnie miejsce ruchów uchodźczych do państw wspólnoty europejskiej poniższe pytania skierowane są w szczególności do osób zaangażowanych w kształcenie dorosłych, w pracę socjalną czy inicjatywy lokalne: