A A

Do 15 lipca 2019 r. (druga rekrutacja w projekcie) zrekrutowano 127 osób do 5 grup. Z uwagi na ciągłe zainteresowanie udziałem w naszym projekcie – liczne telefony i maile...

Trwa rekrutacja do projektu MARK PIW – działania promocyjne w 5 Wydziałach MSCDN za nami.

13 czerwca 2019 r. w siedzibie MSCDN Wydział w Warszawie odbyła się konferencja promocyjno-informacyjna w projekcie Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania.

Praca zespołowa jako kompetencja ważna w rozwoju przedszkola/szkoły/placówki – za nami III tura spotkań stacjonarnych sieci w MARK PIW

13 marca 2019 r. w warszawskim Wydziale MSCDN odbyło się szkolenie doradców indywidulanych i koordynatorów sieci w projekcie MARKPIW.

SIECI W PROJEKCIE MARK PIW PRACUJĄ! Na podstawie wyników badania ewaluacyjnego po zakończonym w projekcie doskonaleniu oraz po zebraniu wypowiedzi uczestników sieci ustalono tematykę kolejnych spotkań stacjonarnych zaplanowanych w projekcie.

Od października w projekcie MARK PIW funkcjonuje 5 sieci tematycznych. Uczestnicy projektu mogą wymieniać się wiedzą i doświadczeniami oraz doskonalić umiejętności w ramach sieci:

Doradztwo w projekcie MARK PIW - jak wspieramy uczestników projektu?

30 września 2018 r. zakończył się I Cykl szkoleń w projekcie MARK PIW, 88 absolwentów od 1 października rozpoczyna praktyki w przedszkolach/szkołach/placówkach, które wybrali do wspomagania

W wakacyjny weekend, 24 – 26 sierpnia b.r. dwa Wydziały MSCDN, w Radomiu i Warszawie tętniły życiem. Rozpoczęły się szkolenia w ramach projektu „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania”. 93 osoby przygotowujące się do przeprowadzenia procesowego wspomagania szkół pracowały w 5 grupach tematycznych.

W ramach działań promujących projekt „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania” we wszystkich Wydziałach MSCDN odbyły się spotkania informacyjno-promocyjne.