A A

map 1272165 1280MSCDN Wydział w Płocku oraz Książnica Płocka z okazji Jubileuszowego Roku Matematyki zapraszają zespoły składające się z nauczycieli historii, matematyki i nauczycieli bibliotekarzy do udziału w projekcie "maTEMATYCZNIE o Płocku".

Plakat