A A

 wspomaganie

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego prosimy
o zapoznanie się z organizacją wspomagania szkół/placówek.

 

formularz3

 

Szczegółowych informacji udziela nauczyciel konsultant Bogumiła Ogrodowczyk, tel: 24 364 45 84 lub 519 835 940