A A

hands 2847508 1920Agnieszka Zielińska-Graf, nauczyciel konsultant w zakresie psychologiczno-pedagogicznej pomocy szkole zaprasza nauczycieli, którzy zmagają się ze skutkami obecnej sytuacji i wymagają wsparcia emocjonalnego, jak również tych, którzy potrzebują pomocy w zakresie organizacji pracy, w tym pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Czytaj więcej...