MSCDN logo Radom

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 16.03.2020 r. do odwołania MSCDN ogranicza działalność w zakresie realizacji szkoleń i innych zadań. Wszystkie formy doskonalenia nauczycieli realizowane będą online.

Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz administracja są dostępni za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Kontakt na stronie internetowej Wydziału.

A A

Zapraszamy na bezpłatne seminarium poświęcone nowościom w prawie oświatowym. Już 26 lutego o godzinie 11.00-14.00. Zajęcia poprowadzi Pan Leszek Zaleśny. Zaleśny jest ekspertem w zakresie prawa oświatowego i specjalistą w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, kuratoriami oświaty i ministerstwem właściwym do spraw oświaty i wychowania w sprawach nadzoru pedagogicznego, doskonalenia dyrektorów i nauczycieli. Ponadto jest wykładowcą prawa oświatowego w szkołach wyższych i placówkach doskonalenia nauczycieli, wieloletnim starszym wizytatorem kuratorium oświaty, nauczycielem konsultantem i dyrektorem szkoły. Obecnie pełni funkcję wicedyrektora publicznego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.

Na warsztaty można zapisać się tutaj:

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/14523/o//w/Radom