MSCDN logo Radom

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 16.03.2020 r. do odwołania MSCDN ogranicza działalność w zakresie realizacji szkoleń i innych zadań. Wszystkie formy doskonalenia nauczycieli realizowane będą online.

Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz administracja są dostępni za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Kontakt na stronie internetowej Wydziału.

A A

Adresatami naszego szkolenia są nauczyciele języków obcych zainteresowani poszerzaniem wiedzy i rozwijaniem umiejętności w zakresie oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wprogramie:

1. Specjalne potrzeby edukacyjne i edukacja włączająca.

2. Ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uregulowania prawne.

3. Ocenianie osiągnięć ucznia ze specjalnymi potrzebami, w tym: funkcje oceniania, dostosowanie wymagań edukacyjnych, zindywidualizowane formy kontroli, informacja zwrotna.

4. Rozwijanie umiejętności autoewaluacji uczniów.

Szkolenie odbędzie się 15 lutego 2019 roku w godzinach 15:00-19:00 w sali 209,

Koszt szkolenia wynosi 50 zł.

Zajęcia poprowadzi dr Mariola Jaworska

Zapisów można dokonywać pod tym linkiem