MSCDN logo Radom

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 16.03.2020 r. do odwołania MSCDN ogranicza działalność w zakresie realizacji szkoleń i innych zadań. Wszystkie formy doskonalenia nauczycieli realizowane będą online.

Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz administracja są dostępni za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Kontakt na stronie internetowej Wydziału.

A A

 

MSCDN Wydział w Radomiu we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz Uniwersytetem Warszawskim Wydział Geografii i Studiów Regionalnych zaprasza nauczycieli przyrody, geografii oraz wszystkich zainteresowanych tematem na bezpłatną konferencję zatytułowaną:

Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata!

Termin spotkania: 5 listopada 2018 r.  (poniedziałek) o godz. 14.30- 18.15 w siedzibie MSCDN Wydział w Radomiu, ul. Kościuszki 5a

Konferencja jest realizowana w ramach projektu „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju II”.

Wykład wygłosi dr Tomasz Wites - doktor nauk o Ziemi, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Stypendysta tygodnika „POLITYKA” oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - START. Specjalizuje się w geografii regionalnej. Obserwacje terenowe prowadził w ponad 40 państwach świata. Autor wielu publikacji dotyczących między innymi Dalekiego Wschodu. 

Nieprzeciętna osobowość wykładowcy, jego rozległa wiedza na temat zróżnicowanego środowiska geograficznego wybranych rejonów świata z uwzględnieniem ich unikatowości przyrodniczej i społeczno-kulturowej, gwarantują ciekawy i kształcący wykład.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy
o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji poprzez wypełnienie do dnia 02.11.2018 r. formularza zgłoszeniowego.

program