MSCDN logo Ciechanow

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 16.03.2020 r. do odwołania MSCDN ogranicza działalność w zakresie realizacji szkoleń i innych zadań. Wszystkie formy doskonalenia nauczycieli realizowane będą online.

Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz administracja są dostępni za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Kontakt na stronie internetowej Wydziału.

A A

Zapraszamy nauczycieli geografii ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych na 8 -godzinne warsztaty  „Geoinformacja w edukacji szkolnej”. Tematyka szkolenia wpisuje się w realizację jednego z priorytetów polityki oświatowej państwa: Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie najnowszych technologii informatycznych i teleinformatycznych z zastosowaniem zdobyczy nauk geograficznych i pokrewnych.   W programie:

  • Systemy Informacji Geograficznej – wprowadzenie.
  • Aplikacje webGIS i MobileGIS – zasady działania i możliwości ich wykorzystania. 
  • Gry dydaktyczne w geografii.

Termin szkolenia: 30 marca 2019 r. (sobota) w godz. 9.00 – 15.30

Miejsce: MSCDN Wydział w Ciechanowie,  ul. Sienkiewicza 33, pracownia komputerowa.

Odpłatność: 50 zł. Rejestracja on-line... 

Zajęcia prowadzi: dr W. Pokojski - Wydz. Geografii i Studiów Regionalnych UW