MSCDN logo Ciechanow

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 16.03.2020 r. do odwołania MSCDN ogranicza działalność w zakresie realizacji szkoleń i innych zadań. Wszystkie formy doskonalenia nauczycieli realizowane będą online.

Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz administracja są dostępni za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Kontakt na stronie internetowej Wydziału.

A A

 

Konferencja odbędzie się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, przy ul. Narutowicza 9 w godz. 12.00-15.00. Wydarzenie jest integralnym elementem realizowanego przez MSCDN projektu, pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, mającego na celu zainspirowanie nauczycieli do udziału w kolejnej edycji konkursu, którego tematem przewodnim będzie Społeczeństwo Mazowsza. Wykład inauguracyjny pt. „Pierwsze dni niepodległości na Mazowszu” wygłosi prof. zwycz. dr hab. Janusz Odziemkowski (UKSW), historyk specjalizujący się w historii najnowszej, autor wielu książek i artykułów z zakresu historii wojskowości, historii Kościoła, międzynarodowych konfliktów zbrojnych, historii walk o niepodległość XIX-XX w. oraz II Rzeczypospolitej. W ramach konferencji przewidziany jest także panel z udziałem autorów nagrodzonych scenariuszy, a także prezentacja działań związanych z trzecią edycją konkursu dla nauczycieli oraz pierwszą edycją konkursu dla uczniów. Zaproszenie...    Rejestracja online...