A A

Bezpłatne warsztaty  dla nauczycieli fizyki ze szkół podstawowych. Laboratorium aktywnego nauczyciela edukacji przyrodniczej (doświadczenia fizyczne) to cykliczne szkolenie laboratoryjne. W tym roku proponujemy doświadczenia umożliwiające realizację podstawy programowej z fizyki w szkole podstawowej.Warsztaty są kontynuacją szkoleń adresowanych do różnych grup nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Program szkolenia wpisuje się w realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szk. 2018/19: Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

Terminy: 

  1. 23. 02. 2019 r. (sobota), godz. 09.00 – 13.00. (spotkanie pierwsze)
  2. 09. 03. 2019 r. (sobota), godz. 09.00 – 13.00  (spotkanie drugie)

Miejsce:

MSCDN Wydział w Ciechanowie, ul. H. Sienkiewicza 33.  

Zajęcia prowadzi nauczyciel fizyki z wieloletnim stażem. Aby wziąć udział w szkoleniu, prosimy o dokonanie zgłoszenia do 18.02.2019 r. drogą elektroniczną. Rejestracja online... Liczba miejsc ograniczona.