MSCDN logo Ciechanow

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 16.03.2020 r. do odwołania MSCDN ogranicza działalność w zakresie realizacji szkoleń i innych zadań. Wszystkie formy doskonalenia nauczycieli realizowane będą online.

Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz administracja są dostępni za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Kontakt na stronie internetowej Wydziału.

A A

 Celem spotkania jest podniesienie kompetencji nauczycieli przedmiotów nauk przyrodniczych w zakresie praktycznego nauczania oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania zestawów laboratoryjnych w pracy z uczniami.

 

W programie:

  • Modułowe Pracownie Przyrodnicze- idea i koncepcja pedagogiczna.
  • Wykorzystanie zestawów laboratoryjnych i materiałów edukacyjnych Modułu: WODA w pracy z uczniami.
  • Proste eksperymenty w przedmiotach nauk przyrodniczych a wymagania podstawy programowej.
  • Elementy metody badawczej w praktyce - planowanie, przebieg, dokumentowanie i wnioski.
  • Najważniejsze umiejętności kształtowane podczas eksperymentów przyrodniczych.

Ważne informacje:

Terminy: I spotkanie w dniu 11 marca 2019 r. w godz. 15.00 – 19.00 II spotkanie w dniu 18 marca 2019 r. w godz. 15.00 – 19.00 Miejsce: MSCDN Wydział w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 33, sala nr 3. Rejestracja online...