MSCDN logo Ciechanow

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 16.03.2020 r. do odwołania MSCDN ogranicza działalność w zakresie realizacji szkoleń i innych zadań. Wszystkie formy doskonalenia nauczycieli realizowane będą online.

Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz administracja są dostępni za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Kontakt na stronie internetowej Wydziału.

A A
W dniu 30 października 2018 r. odbyła się konferencja w ramach projektu: Misja: programowanie – podregion ciechanowski. W trakcie spotkania podsumowano pierwszy etap szkoleń i zakończonego cyklu zajęć dla uczniów, na której nauczycielom wręczono certyfikaty potwierdzające udział w projekcie oraz zaświadczenia o ukończeniu 32 – godzinnego kursu doskonalącego. W prezentowanych na spotkaniu wystąpieniach nauczyciele, realizujący zadania projektowe, zaprezentowali własne refleksje i opinie. Podkreślano: wysoką użyteczność szkolenia, gwarantującego rzetelne przygotowanie do zajęć z uczniami; duże zainteresowanie zajęciami wśród uczniów; kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie kodowania i programowania; własny rozwój, możliwość prowadzenia atrakcyjnych zajęć z wykorzystaniem otrzymanych w projekcie pomocy dydaktycznych. Dla wszystkich była to niezwykła forma ewaluacji pracy wszystkich osób zaangażowanych w działania projektowe.