MSCDN logo Siedlce

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 16.03.2020 r. do odwołania MSCDN ogranicza działalność w zakresie realizacji szkoleń i innych zadań. Wszystkie formy doskonalenia nauczycieli realizowane będą online.

Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz administracja są dostępni za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Kontakt na stronie internetowej Wydziału.

A A

 

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w międzyszkolnym dyktandzie w języku obcym. Najlepsi uczniowie z rejonu działania MSCDN Wydział w Siedlcach mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych w rywalizacji z rówieśnikami. Na zwycięzców czekają tytuły Mistrza Pisowni Angielskiej, Niemieckiej oraz Rosyjskiej.

Przedsięwzięcie ma charakter konkursowy i ukierunkowane jest na pracę z uczniem zdolnym w celu pobudzania zainteresowania językami obcymi oraz zwiększenia umiejętności językowych, w szczególności w zakresie pisowni w języku obcym.

Finał konkursu odbędzie się 28 kwietnia 2020 r. Wezmą w nim udział uczniowie, którzy przeszli przez sito eliminacji szkolnych.

Organizatorami Dyktanda są cztery siedleckie instytucje - MSCDN, Szkoła Podstawowa nr 1, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UP-H oraz IKRiBL.

Zgłoszenia do 24 lutego 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie konkursu wraz z załącznikami (Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia, Załącznik nr 2 – Zgoda na udział i przetwarzanie danych)