A A

MENPodstawowe kierunki realizacji polityki edukacyjnej państwa w roku szkolnym 2019/2020

szablon art kopernik 385x125pxZapraszamy nauczycieli, pedagogów i edukatorów pracujących z dziećmi i młodzieżą na warsztaty w przestrzeni wystawy Zmierz się!

Czytaj więcej...

Zapraszamy do udziału w konferencji "Dzieciństwo to nie wyścigi". Jej celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem ogromnej presji, jakiej poddawane są w szkole dzieci, presji, z którą wiele z nich sobie nie radzi. W niechlubnych statystykach samobójstw i podejmowanych prób samobójczych dzieci i nastolatków Polska plasuje się na najwyższych miejscach.

Serdecznie zapraszamy na konferencję pod tytułem „Kreatywny uczeń używa TIK” 19.09.2019 (czwartek). Wydarzenie skierowane jest do dyrektorów i nauczycieli różnych typów szkół oraz poziomów edukacyjnych, zainteresowanych dalszym aktywnym rozwojem i innowacyjnym wdrażaniem nowych technologii oraz metod informatycznych w mazowieckich szkołach.

szablon art konkurs 385x125pxMazowiecki Kurator Oświaty oraz Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają do udziału w II edycji „Konkursu wiedzy o Mazowszu”.

szablon art ja 385x125pxZapraszamy nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych na kursy doskonalące na różnych poziomach zaawansowania. Szkolenia prowadzone są w naszej siedzibie przy ul. Asłanowicza 2 w Siedlcach.

szablon art edj 385x125pxRazem z 750 milionami mieszkańców Europy we wrześniu świętujemy Europejski Dzień Języków, ustanowiony w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy. MSCDN Wydział w Siedlcach włącza się w obchody organizując doroczną konferencję z okazji Europejskiego Dnia Języków. W tym roku tematem przewodnim konferencji jest interkulturowość.

szablon art piornik 385x125pxW MSCDN Wydział w Siedlcach rusza druga edycja sieci doskonalenia i współpracy nauczycieli „Cyfrowy piórnik nauczyciela języka obcego”. To propozycja wspomagania nauczycieli zapewniającą zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności oraz wymianę doświadczeń.

49346167 2190807680975570 1663941828790976512 nMazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach prowadzi rekrutację na kolejna edycję kursu kwalifikacyjnego zarządzania oświatą dla nauczycieli czynnych zawodowo.

konkursCzy Twoja szkoła jest miejscem, w którym są kreatywne przedsięwzięcia? Nauczyciele prowadzą lekcję w twórczy niebanalny sposób? W Twojej szkole są zajęcia związane z kulturalnymi projektami? Dla zwycięzców w kategorii kreatywna szkoła podstawowa i ponadpodstawowa planowane są nagrody pieniężne w wysokości po 10 000 zł brutto, a dla zwycięzców w kategorii kreatywny nauczyciel szkoły podstawowej i ponadpodstawowej po 5 000 zł brutto.

W związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi organizacji doradztwa metodycznego (art. 70a ustawy – Karta Nauczyciela) kuratorzy oświaty nie ogłaszają konkursów na dofinansowanie szkoleń. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w formach doskonalenia nauczycieli przygotowanych przez naszą placówkę. Większość z nich jest bezpłatna. Zaktualizowana oferta na rok szkolny 2019/2020 zostanie udostępniona wkrótce.

Lekcje o Mazowszu W III edycji konkursu organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli uczestnicy stanęli przed wyzwaniem opracowania scenariusza  zajęć edukacyjnych, którego bohaterem są mieszkańcy Mazowsza – bardziej lub mniej znane postaci, grupy społeczne i narodowości, żyjące wśród nas, albo już nieobecne.

szablon art markpiw 385x125pxW MARK PIW rozpoczęliśmy rekrutację do II cyklu szkoleń. W terminie od 2 kwietnia do 30 czerwca 2019 r. osoby spełniające warunki udziału w projekcie mogą zgłaszać swoje kandydatury oraz przesyłać odpowiednią dokumentację na adres biura projektu (więcej na ten temat w Regulaminie rekrutacji oraz w Aneksie do regulaminu)

jestem stad 2019 wystawa pokonkursowaPrace uczniów wyróżnione w konkursie fotograficzno-językowym zorganizowanym przez cztery siedleckie instytucje: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Muzeum Regionalne, …

Przejdź do tego Swaya

jeste stad12554 uczniów ze wschodniej części województwa mazowieckiego wzięło udział w drugiej edycji konkursu fotograficzno-językowego. Tematem ich prac jest niematerialne dziedzictwo kulturowe naszego regionu zaprezentowane w formie obrazu i tekstu w języku polskim i wybranym języku obcym.

climate change 2063240 1280Poszukujemy współpracowników – osób, które dostrzegają wagę oraz pilność potrzeby ochrony klimatu i chcą być częścią rozwiązania. Jeśli masz dobrą orientację merytoryczną w temacie lub dobre przygotowanie w zakresie nauk ścisłych i chcesz włączyć (lub poszerzyć) wiedzę o klimacie do swoich działań, kierujemy tę wiadomość właśnie do Ciebie.

szablon art nagrodav3 385x125pxW Europejskim Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 MSCDN Wydział w Siedlcach zrealizował projekt mający na celu poznanie i promocję właściwych dla regionu aspektów kultury niematerialnej. W jego ramach odbyły się warsztaty dla nauczycieli oraz konkurs fotograficzno-językowy dla uczniów zorganizowany we współpracy z placówkami z Siedlec: Muzeum Regionalnym, Liceum Ogólnokształcącym nr 1 oraz Szkołą Podstawową nr 1.

szablon art stypendia 385x125pxProjekt stypendialny "Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, X Osi Priorytetowej, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.2 Programy stypendialne. Celem udzielania stypendiów jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół zawodowych z obszaru Województwa Mazowieckiego...

Szczegółowe informacje

polowa drogiZapraszamy do udziału w drugiej części tegorocznej edycji projektu Połowa drogi…

Zaproszenie | Harmonogram

szablon dziecko nipelnospr www 385x125px2z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego, przy udziale m. in. pracowników Kuratorium Oświaty w Warszawie, opracowany został Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawością.

Czytaj więcej...
Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty