A A

 

Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają do udziału w II edycji „Konkursu wiedzy o Mazowszu”.

Konkurs adresowany jest do szkół podstawowych. Ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiej tematyki związanej z dziejami i dniem dzisiejszym województwa mazowieckiego. Laureaci i finaliści,
tak jak w przypadku wszystkich konkursów kuratoryjnych, uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do wybranej szkoły ponadpodstawowej na Mazowszu.

Wiedza uczestników będzie testowana na etapie szkolnym, regionalnym i wojewódzkim. Dodatkowo, uczniowie zrealizują grupowe projekty edukacyjne. Członkowie wyróżnionych projektów otrzymają
od patrona przedsięwzięcia, Marszałka Województwa Mazowieckiego, nagrody rzeczowe.

Termin rejestracji zespołu projektowego na Platformie Konkursów MSCDN http://konkursy.mscdn.pl. upływa z dniem 11 października br.  W zgłoszeniu należy podać tytuły projektów oraz nazwiska uczniów. Projekty muszą być zrealizowane do końca grudnia br. Eliminacje szkolne odbędą się w dniu 27 lutego 2020 r.

Więcej informacji, w tym regulamin, program merytoryczny, harmonogram i pozostała dokumentacja, znajduje się pod adresem: https://tiny.pl/t1v52