A A

Przedstawimy na niej możliwości i korzyści jakie przynosi nauczycielom wykorzystanie narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania w praktyce szkolnej oraz pokażemy, jak udział w grancie TIK TO MY ułatwi szkołom wpieranie nauczycieli w tym zakresie.

 


Termin: 2 marca 2021 r. godz.11:00.
Zapisy za pomocą Platformy Obsługi Szkoleń.
lub https://pos.oeiizk.waw.pl/training/view?code=WENT-2

Ramowy program konferencji:
• 11:00 –Otwarcie konferencji przez Dyrektora OEIiZK oraz Dyrektora MSCDN
• 11:20 – 14:00:
- Zasady realizacji grantu TIK TO MY,
- Integracja TIK w edukacji,
- Jak z niemożliwego zrobić możliwe – historia pewnego doświadczenia w czasie nauczania zdalnego,
- Nauka programowania – kreatywność, innowacyjność, rozwiązywanie problemów,
- Sesja pytań i odpowiedzi dotycząca zasad realizacji grantu TIK TO MY – spotkanie synchroniczne poprzez komunikator (dla chętnych).