A A

Szanowni Państwo,
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie rozpoczyna rekrutację na:


KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ

 

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką oświatową. Kurs uprawnia do udziału w konkursach na stanowisko dyrektora szkoły.

PROGRAM
W roku szkolnym 2020/2021 kurs odbywa się według ramowego planu i programu, określonego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2019 poz. 1045)

Kurs trwa 210 godzin dydaktycznych i obejmuje następujące obszary tematyczne:

 1.  Przywództwo edukacyjne w szkole;
 2.  Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego;
 3.  Polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku;
 4.  Zarządzanie zasobami ludzkimi;
 5.  Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym;
 6.  Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym;

KADRA:

 • prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak, Cezary Kocon, Tomasz Garstka, Maria Kazimierczak, dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk, Ewa Pawlic-Rafałowska, Małgorzata Kułaczkowska, Krystyna Mucha, Sławomir Kasprzak, Joanna Kamola-Okońska, Małgorzata Pomianowska,
  dr Renata Stoczkowska, Małgorzata Górska.

 

METODY:

 • wykłady, warsztaty, ćwiczenia praktyczne, dyskusje, wizyty studyjne, projekt, praca z filmem, metody heurystyczne, pytania coachingowe, metaplan, analiza SWOT, metoda implementacji, gry dydaktyczne.

 

Uwaga:   W przypadku ogłoszenia stanu pandemii – zajęcia odbywają się zdalnie.


ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • zajęcia rozpoczynają się 18 września 2020 r., kurs kończy się 30 czerwca 2021 r.
 • zajęcia odbywają się w siedzibie MSCDN Warszawa, Świętojerska 9
 • zajęcia odbywają się w piątki 15.00 - 20.00 i soboty 9.00 - 15.00 co drugi tydzień - szczegółowy harmonogram zostanie podany uczestnikom na początku kursu
 • grupa liczy do 25 osób


WARUNKIEM UKOŃCZENIA KURSU JEST:

 • aktywny udział we wszystkich zajęciach (dopuszczalna usprawiedliwiona absencja - 10% ogólnego czasu trwania zajęć dydaktycznych),
 • zaliczenie wykonania 5 zadań praktycznych wymaganych programem kursu,
 • wykonanie i obrona pracy dyplomowej

 

UCZESTNICY KURSU

 • Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia, co należy udowodnić następującymi dokumentami:
  • Dyplomy/świadectwa potwierdzające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce
  • [Zaświadczenie o zatrudnieniu] w szkole/placówce
  • Zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej - [formularz zgłoszeniowy]. Nr realizacji: 17417. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

 

KOSZT: 1700 zł (możliwość rozłożenia na 2 raty)

 

Szczegółowych informacji udziela kierownik kursu:
Małgorzata Górska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
tel.: (22) 536-60-72; pn.-pt. w godz. 10.00-15.00; tel. kom. 519 835 949