A A

 W poradniku, który powstał przy wsparciu Rzecznika Praw Obywatelskich znajdują się:
➢zasady, które warto ustalić z uczniami przed lekcją online;
➢narzędzia online i zasady korzystania z nich tak, by zapewnić bezpieczeństwo;
➢wskazówki, co zrobić w razie naruszenia zasad prowadzonej lekcji;
➢prawa nauczycieli prowadzących lekcje online, dotyczące ochrony danych osobowych, wizerunku, dobrego imienia;
➢wsparcie dla dyrektorów szkół przy organizowaniu systemu nauczania online

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Poradnik_nauczyciele_dyrektorzy.pdf