A A

Sytuacja pandemii jest czasem trudnym. Prowadzenie zajęć przez Internet znacząco różni się od nauczania podczas spotkania osobistego. Badania pokazują, że dłuższe siedzenie przed ekranem jest męczące, powoduje u wielu osób pobudzenie i napięcie. W tych warunkach jest bardzo ważne, aby dać sobie i innym prawo do nie bycia perfekcyjnym. Podajemy 10 zasad, których utrzymanie ułatwi prowadzenie nauki przez Internet.

10 zasad pracy zdalnej.pdf