A A

 

Dr Wioletta Kozak omówi założenia nowej podstawy programowej z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej, w tym wymagania oraz warunki realizacji. Konferencja odbędzie się 19 października 2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie MSCDN Wydziału w Ciechanowie. Pani Beata Kretkowska przedstawi strukturę nowej podstawy programowej z historii w szkole ponadpodstawowej, jej wymagania ogólne i szczegółowe oraz zalecane warunki realizacji i sposoby projektowania zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania uczniów do samokształcenia metodą projektu. Warsztaty odbędą się 23 października 2019 r. o godzinie 15.00 w siedzibie MSCDN Wydziału w Ciechanowie.