A A

Zapraszamy nauczycieli na Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. Kurs prowadzony jest na podstawie zgody MKO i Ramowego planu i programu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą” z dnia 10 listopada 2015 r. Absolwenci kursu kwalifikacyjnego mogą ubiegać się w drodze konkursu o stanowisko dyrektora szkoły/ placówki oświatowej na równi z absolwentami studiów podyplomowych. Otrzymują świadectwo na druku MEN. Kurs trwa 9 miesięcy; w sposób formalny, teoretyczny i praktyczny przygotowuje do pełnienia stanowisk kierowniczych w oświacie.
Zajęcia rozpoczynają się 15.10. 2019 r. i będą odbywać się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele. Zakończenie kursu przewidziane jest na 15. 07. 2020 r.
• Kierownik kursu - Janina Janosz
• Odpłatność – 1500 zł (w dwóch – trzech ratach)
• Zgłoszenia do 07.10.2019 roku
• Miejsce szkolenia: MSCDN Wydział w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 33