A A

 

Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają do udziału w II edycji „Konkursu wiedzy o Mazowszu”.
Konkurs adresowany jest do szkół podstawowych. Ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiej tematyki związanej z dziejami i dniem dzisiejszym województwa mazowieckiego. Laureaci i finaliści,
tak jak w przypadku wszystkich konkursów kuratoryjnych, uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do wybranej szkoły ponadpodstawowej na Mazowszu.
Wiedza uczestników będzie testowana na etapie szkolnym, regionalnym i wojewódzkim. Dodatkowo, uczniowie zrealizują grupowe projekty edukacyjne. Członkowie wyróżnionych projektów otrzymają
od patrona przedsięwzięcia, Marszałka Województwa Mazowieckiego, nagrody rzeczowe.
Termin rejestracji zespołu projektowego na Platformie Konkursów MSCDN http://konkursy.mscdn.pl. upływa z dniem 11 października br. W zgłoszeniu należy podać tytuły projektów oraz nazwiska uczniów. Projekty muszą być zrealizowane do końca grudnia br. Eliminacje szkolne odbędą się w dniu 27 lutego 2020 r.
Więcej informacji, w tym regulamin, program merytoryczny, harmonogram i pozostała dokumentacja, poniżej:

  1. Regulamin
  2. Program merytoryczny
  3. Harmonogram
  4. Zgoda rodziców
  5. Sprawozdanie z projektu
  6. Wzór protokołu