A A

Zapraszamy nauczycieli matematyki na 10-godzinne warsztaty „Zdolność widzenia, czyli jak kształtować wyobraźnię przestrzenną uczniów”. Podczas szkolenia zajmiemy się projektowaniem ćwiczeń sprzyjających rozwijaniu wyobraźni geometrycznej z wykorzystaniem gier dydaktycznych, rysunku, modeli brył….

 

W programie:

  1. Rola wyobraźni przestrzennej w kształtowaniu pojęć geometrycznych.
  2. Kształcenie wyobraźni przestrzennej poprzez zabawy i gry dydaktyczne (klocki, kostka do gry, tangram,...itp.)
  3. Konstrukcje z papieru, czyli wykorzystanie origami w kształtowaniu wyobraźni przestrzennej uczniów.
  4. Modele brył skutecznym środkiem rozwijania myślenia przestrzennego. Różne techniki budowania modeli brył.
  5. Rysunek jako element rozwijający wyobraźnię przestrzenną (kształcenie umiejętności odczytywania informacji zawartej w rysunku oraz umiejętności sporządzania rysunków).

Termin: 25 marca 2019 r. (poniedziałek), 27 marca 2019 r. (środa)
Miejsce: MSCDN Wydział w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 33
Odpłatność: 60 zł
Prowadząca: Dominika Regiec - członek Komitetu Głównego i Komisji Zadaniowej Olimpiady Matematycznej Juniorów, członek kadry naukowej obozów naukowych dla uzdolnionej młodzieży, realizator seminariów olimpijskich dla nauczycieli, koordynator 10 Olimpiady Matematycznej Benelux, koordynator i członek 12 Międzynarodowego Konkursu - Środkowoeuropejskiej Olimpiady Matematycznej (MEMO), lider polskiej drużyny Czesko-Polsko-Słowackich Zawodów Matematycznych Juniorów 2018. Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu poprzez formularz zgłoszeniowy on-line do dnia 20 marca 2019 r.