A A

 

Zapraszamy 1.04.2019 r. na konferencję połączoną z warsztatami metodycznymi „Trening umiejętności społecznych uczniów ze spektrum autyzmu – praktyczne rozwiązania”. Chcemy zaprezentować różnorodne rozwiązania stosowane w terapii. Wydarzenie wpisuje się w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

Program konferencji:

W części plenarnej:

  1. Założenia prawne i organizacyjne kształtowania kompetencji społecznych uczniów, edukacja włączająca
  2. Podejście skoncentrowane na zachowaniach w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu
  3. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci w/g teorii Arnolda Goldsteina
  4. Rozwijanie umiejętności społecznych uczniów z autyzmem w szkole specjalnej
  5. Wielopłaszczyznowe podejście do wspomagania rozwoju osób ze spektrum autyzmu

Zapisy na warsztaty, prowadzone przez praktyków, możliwe będą w dniu konferencji. Każdy z uczestników może zapisać się na jedna formę.
Szczegółowa tematyka warsztatów w zaproszeniu. 

Opłata za udział w konferencji: 30 PLN     Zaproszenie...   Rejestracja on-line... 

Wpłaty należy dokonać do dnia 25 marca 2019 na konto Fundacji „Być Jak Inni” nr konta: 43 1600 1462 1872 6221 3000 0001 W tytule przelewu: Imię i nazwisko - konferencja TUS