A A

Zapraszamy nauczycieli fizyki ze szkół ponadpodstawowych na bezpłatne 5-godzinne warsztaty „Wdrażanie nowej podstawy programowej z fizyki w szkole ponadpodstawowej”. W programie: omówienie zmian w podstawie programowej oraz pokaz przykładowych doświadczeń do wykonania w szkolnej pracowni. Program szkolenia wpisuje się w realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019: Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

 

Termin: 02. 04. 2019 r. (wtorek), godz. 15.00 – 19.00
Miejsce: MSCDN Wydział w Ciechanowie, ul. H. Sienkiewicza 33.
Zajęcia prowadzi: Mirosław Łoś - doradca metodyczny w zakresie fizyki, nauczyciel fizyki.
Prosimy o dokonanie zgłoszenia do 31.03.2019r. Rejestracja on-line...