A A

Zapraszamy nauczycieli geografii ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych na 8 -godzinne warsztaty  „Geoinformacja w edukacji szkolnej”. Tematyka szkolenia wpisuje się w realizację jednego z priorytetów polityki oświatowej państwa: Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie najnowszych technologii informatycznych i teleinformatycznych z zastosowaniem zdobyczy nauk geograficznych i pokrewnych.   W programie:

  • Systemy Informacji Geograficznej – wprowadzenie.
  • Aplikacje webGIS i MobileGIS – zasady działania i możliwości ich wykorzystania. 
  • Gry dydaktyczne w geografii.

Termin szkolenia: 30 marca 2019 r. (sobota) w godz. 9.00 – 15.30

Miejsce: MSCDN Wydział w Ciechanowie,  ul. Sienkiewicza 33, pracownia komputerowa.

Odpłatność: 50 zł. Rejestracja on-line... 

Zajęcia prowadzi: dr W. Pokojski - Wydz. Geografii i Studiów Regionalnych UW