A A

Rozpoczynamy nabór na „Kurs kwalifikacyjny z zarządzania oświatą” na podstawie zgody MKO i Ramowego planu i programu MEN. Uczestnicy otrzymują świadectwo na druku MEN oraz uprawnienia, na równi ze studiami podyplomowymi, do pełnienia funkcji dyrektora szkoły. Planowany początek – maj 2019 r. Absolwenci kursu kwalifikacyjnego mogą ubiegać się w drodze konkursu o stanowisko dyrektora szkoły/ placówki oświatowej na równi z absolwentami studiów podyplomowych. Kurs trwa 9 miesięcy; w sposób formalny, teoretyczny i przede wszystkim praktyczny przygotowuje do pełnienia stanowisk kierowniczych w oświacie. Zajęcia rozpoczynają się 11.05. 2019 r. i będą odbywać się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele. Zakończenie kursu przewidziane jest na 16. 03. 2010 r. Zapewniamy sprawdzoną kadrę, przede wszystkim praktyków z dużym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć. 

 

Kierownik kursu - Janina Janosz, udziela szczegółowych informacji pod tel. 23 672 40 31 wew. 114

Pełna odpłatność – 1500 zł (możliwość wpłat w dwóch – trzech ratach). Zgłoszenia przyjmujemy do 15.04.2019 roku. Rejestracja online...