A A

Zapraszamy nauczycieli chemii ze szkół ponadpodstawowych na bezpłatne warsztaty „Wdrażanie nowej podstawy programowej z chemii w szkole ponadpodstawowej”. W programie: Omówienie zmian w podstawie programowej oraz pokaz przykładowych doświadczeń do wykonania w szkolnej pracowni chemicznej ( w tym również z uwzględnieniem technik IBSE i SSC). Program szkolenia wpisuje się w realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szk. 2018/19: Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

 

Termin: 06. 04. 2019 r. (sobota), godz. 09.00 – 13.15 

Miejsce: MSCDN Wydział w Ciechanowie, ul. H. Sienkiewicza 33. 

Zajęcia prowadzi: edukator, nauczyciel chemii.

Aby wziąć udział w szkoleniu, prosimy o dokonanie zgłoszenia do 31.03.2019 roku drogą elektroniczną. Rejestracja online....