A A

Dyskusję na temat miejsca i roli biblioteki w realizacji zadań szkoły oraz jej funkcji jako centrum zarządzania wiedzą w szkole, z uwzględnieniem zapisów podstawy programowej, poprowadzi Pani Anna Krusiewicz - nauczyciel konsultant przedmiotów humanistycznych MSCDN Wydziału w Płocku.  Warsztaty dotyczyć będą również organizacji przestrzeni edukacyjnej w bibliotece szkolnej. Szkolenie nt. „Rola biblioteki szkolnej w realizacji nowej podstawy programowej” odbędzie się 11 marca 2019 roku w MSCDN Wydział  w Ciechanowie w godz. 15.00-19.00. Zapisy on -line...