A A

Spróbujmy „oswoić” komunikację alternatywną, by móc ją stosować. Nie łączmy problemu komunikacji tylko z niepełnosprawnością, zaburzenia mowy mają tendencję wzrostową. Zapraszamy 16.03.2019r. na szkolenie: „Sposoby komunikacji w pracy z dziećmi niemówiącymi i z trudnościami w porozumiewaniu się”. Współczesny świat wymaga od nas gotowości do działania, otwartości na „cyfrowy świat”, a więc i na zmiany w sposobie komunikowania się, w relacjach międzyludzkich. Prowadząca – Pani Liliana Sadowska jest praktykiem. Od kilku lat pracuje w obszarze wspomagania komunikacji dzieci niepełnosprawnych. W trakcie szkolenia z pewnością podzieli się własnymi doświadczeniami. Nauczyciele i Rodzice są pełni obaw, szukają coraz lepszej, bardziej skuteczniejszej metody pomocy… Dzieci trafiają na diagnozę, uczestniczą w terapiach… A na co dzień – są w przedszkolu, w szkole. Uczą się i borykają z trudnościami w komunikacji. Zajmując się dziećmi niepełnosprawnymi zwykle mamy do czynienia z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W nich, w zależności od potrzeb dziecka, podaje się dodatkowe istotne informacje o nim. Wśród tych informacji może pojawić się zalecenie o wspomagającej lub alternatywnej metodzie komunikacji (AAC), którą posługuje się dziecko lub uczeń. Tu ważną rolę odgrywać może komunikowanie się ucznia z otoczeniem z użyciem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (ACC). Dzielmy się wiedzą i doświadczeniami. Zapraszamy!