A A

Zapraszamy nowo powołanych dyrektorów/wicedyrektorów (staż 0-2 lata) oraz kandydatów na dyrektorów do udziału w kursie ,,Dyrektor na starcie''. Zajęcia będą miały charakter teoretyczny i praktyczny oraz będą dawały możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji nad omawianymi tematami. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. Rejestracja...