A A

Autorzy nadesłanych prac zaproponowali różnorodne spojrzenia na Mazowsze w kontekście Europy. Scenariusze w znakomitej większości zawierają innowacyjne rozwiązania, uwzględniają technologię informacyjną i komunikacyjną oraz kreatywne zadania dla uczniów.Komisja konkursowa, uwzględniając w szczególności oryginalność ujęcia tematu, różnorodność zaproponowanych w scenariuszu aktywności oraz dostosowanie do wieku uczniów, przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria 7-9 lat

I nagroda 2 500:

 • „Z mazowieckiej łąki na europejskie salony - Józef Marian Chełmoński”- Izabela Bielińskai Beata Osial, Miejskie Przedszkole nr 2 w Sokołowie Podlaskim

II nagroda: nie przyznano

III nagroda ex aequo po 1 000 zł:

 • „Rowerem przez Mazowsze” – Małgorzata Żebrowska, Szkoła Podstawowa nr 10 in. Jana Pawła II w Ostrołęce
 • „Cudze chwalicie, swego nie znacie…” - Adrianna Brzezińska, Szkoła Podstawowa nr 20
  im. Władysława Broniewskiego w Płocku

Wyróżnienie 500 zł:

 • „Na ludową nutę. Płock sercem Mazowsza i Europy” - Małgorzata Teresa Kowalak, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Staroźrebach
 • „Mazowszanka Express - pociągiem po mapie” - Magdalena Pychotka, Szkoła Podstawowa
  nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce

Kategoria 10-14 lat

I nagroda 2 500 zł:

 • „Świat bez wojen” - wizjonerska koncepcja zjednoczonej Europy autorstwa Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego” - Jan Dariusz Weber, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Warszawie

II nagroda 1 500 zł:

 • „Perły Mazowsza ocalone od zapomnienia – technologiczny escape room” – Paulina Wieczorek, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

III nagroda 1 000 zł:

 • „Byliśmy sąsiadami – z wizytą u Olędrów” – Monika Rzepecka, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gąbinie

Wyróżnienie 500 zł:

 • „Aktywne Mazowsze- silna Europa. Inwestycyjne portrety Mazowsza” – Monika Jabłońska, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego nr 3 w Płocku
 • „Nowsze Mazowsze, czyli sukcesy projektów unijnych” – Agnieszka Brodowska, Szkoła Podstawowa nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie

Kategoria 15-18 lat

I nagroda 2 500 zł:

 • „Europejczycy z Mazowszem w sercu” – Anna Gajek i Ireneusz Gajek, Szkoła Podstawowa
  im. M. Konopnickiej w Krasnem

II nagroda ex aequo po 1 500 zł:

 • „Mazowsze w Europie” – Agnieszka Sławińska, Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie
 • „Piękne jest nasze Mazowsze” – Beata Troć, Archiwum Państwowe w Siedlcach

III nagroda: nie przyznano

Wyróżnienie 500 zł:

 • „I ❤ Kurpie” – Renata Dzierzgowska i Marta Sięda, III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Ostrołęce.

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane.

 

Dodatkowo Komisja rekomenduje do publikacji kilka scenariuszy ze względu ciekawe rozwiązania metodyczne oraz istotne z punktu widzenia tematu przewodniego V edycji treści.

Są to następujące prace:

 • „Szkolne forum o potencjale Mazowsza i Europy” – Bożena Grabińska, Szkoła Podstawowa
  im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Troszynie
 • „Cyprian Kamil Norwid jako piewca mazowieckiej ziemi i obywatel Europy” – Karina Magdalena Gnatkowska i Marzanna Maria Siemienowska, Zespół Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie


Scenariusze zostaną opublikowane pod warunkiem wyrażenia zgody przez autorów.