A A

Zapraszamy nauczycieli biologii szkół ponadpodstawowych na seminarium Osiągnięcia współczesnej biologii: jak pogodzić odkrycia naukowe z realizacją podstawy programowej? Cel: aktualizacja wiedzy w zakresie biologii molekularnej z uwzględnieniem wymagań Podstawy Programowej dla szkół ponadpodstawowych.
Zaproszenie... Rejestracja on-line...