A A

Dzieci lubią malować! Na szkoleniu: „Narysuję nie napiszę – o polizmysłowości słów kilka” zaprezentujemy podstawy poznania wielozmysłowego, myślografię, pomysły na lekcje języka polskiego oraz refleksje nad funkcjonowaniem dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z autyzmem. Zapraszamy więc na trzydziestogodzinne szkolenie online (platforma MOODLE), które rozpoczyna się 31 marca 2021 roku. Obejmuje 6 modułów realizowanych co tydzień i kończy się 14 maja 2021 roku. Materiały są podzielone na zadania obowiązkowe oraz zadania dodatkowe. W szkoleniu jest przewidziane spotkanie on-line z prowadzącym – Katarzyną Szymańską.Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów, specjalistów i wszystkich zainteresowanych tematem. Rejestracja on- line...